Menu strony

Rekolekcje powakacyjne

Wprowadził - 14/10/2015 - Aktualności

Dnia od 25 do 27 Września odbyły się w naszym Seminarium rekolekcje powakacyjne.

W naszym domu kładziemy nacisk na trzy istotne aspekty, którymi powinien kierować się każdy kandydat na kapłana. Formacja duchowa, ludzka oraz intelektualna. Każdy z nas, osób budujących Kościół, pragnie świętych kapłanów, aby kształcili nasze dzieci, przynosili Chrystusa i rozgrzeszali.
Jest to bardzo wielka odpowiedzialność. Dlatego sam początek roku akademickiego zaczynamy rekolekcjami.

Więcej

Kandydaci do Święceń diakonatu i prezbiteratu

Wprowadził - 14/10/2015 - Aktualności

Dnia 27 Września na uroczystej mszy świętej w naszej seminaryjnej kaplicy zostali przedstawieni Biskupowi Januszowi kandydaci do Święceń diakonatu.
Jest to bardzo wzniosły moment, w którym to nasi bracia robią konkretne kroki w drodze ku powołaniu kapłańskiemu, deklarując chęć posługi w Kościele. Ofiarujmy im nasze modlitwy.

Więcej

Hospicjium

Wprowadził - 13/10/2015 - Posługi

Spotkanie z ludźmi chorymi i cierpiącymi przebywającymi w Hospicjum Świętego Ducha to jedna z wielu możliwych do podjęcia posług w charakterze wolontariusza. Takie spotkania uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka i ułatwiają zrozumienie człowieka w jego zmaganiach z chorobą. Ważna jest też modlitwa o którą proszą pacjenci i którą staramy się wspierać indywidualnie jak i...

Więcej

Dom Pomocy Społecznej

Wprowadził - 13/10/2015 - Posługi

Posługa w Domu Pomocy Społecznej w Łomży polega na coniedzielnym odwiedzaniu mieszkanek tego domu, prowadzeniu porannej modlitwy, wygłoszeniu krótkiej katechezy i zaangażowanie „dziewczynek” w śpiew i zabawy taneczne. Drugim, ale nie mniej ważnym zadaniem jest posługa podczas Mszy Św. z ich udziałem w niedziele i najważniejsze uroczystości. Także w miarę możliwości staramy się uczestniczyć w przeróżnych inicjatywach łomżyńskiego DPS, takich jak występy, festiwale, wigilie i inne, aby po prostu być z tymi ludźmi i ukazywać im ich wartość w oczach Bożych, a także w naszym...

Więcej

Dom Dziecka

Wprowadził - 13/10/2015 - Posługi

Przez cały rok akademicki grupa kleryków naszego seminarium uczęszcza do pobliskiego „Domu Dziecka” w Łomży. Podczas tych spotkań pomagamy dzieciom i młodzieży w nauce szkolnej, wspólnie z nimi bawimy się, a także staramy się pomóc w rozwiązaniu ich problemów. Poprzez katechezę i rozmowy indywidualne przygotowujemy ich do sakramentu bierzmowania. Wspólnie z nami podopieczni ośrodka uczestniczą w niedzielnej Eucharystii w naszej łomżyńskiej katedrze. Spotkania z wychowawcami, jak i wychowankami ośrodka dostarczają nam nowych doświadczeń, które będziemy mogli wykorzystać w przyszłości w naszej przyszłej pracy...

Więcej