Menu strony

Sympozjum Tomistyczne A.D. 2022

Wprowadził - 13/03/2022 - Aktualności

9 marca 2022 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży odbyło się Sympozjum tomistyczne pt. „Tomasz z Akwinu a wyzwania współczesności”. Jest to już tradycją w naszym seminarium, że z okazji rocznicy śmierci św. Tomasza z Akwinu przypadającą na 7 marca organizowane jest tego typu spotkanie. Słowo wstępne na rozpoczęcie sympozjum wygłosił Rektor WSD ks. dr Robert Bączek. Organizatorem i prowadzącym spotkanie był dr hab. Michał Zembrzuski z UKSW, członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego UKSW oraz wykładowca w naszym seminarium. Znamienici prelegenci na czele z ks. bp dr hab. Jacek Grzybowski (UKSW) przedstawili w klarowny sposób jak filozofia św. Tomasza z Akwinu odpowiada na problemy współczesnego świata. Rola człowieka w świecie czy prawo naturalne to tylko niektóre zagadnienia jakie były poruszane.  Uniwersalizm prawd zawartych w tej filozofii świadczą o jej silnych fundamentach opartych na Bogu. Nasi kolejni prelegenci, których mieliśmy...

Więcej

Lektorat i akolitat 2022

Wprowadził - 07/03/2022 - Aktualności

Wieczór Środy Popielcowej już tradycyjnie od wielu lat jest w naszej wspólnocie seminaryjnej wieczorem rozpoczynającym rekolekcje wielkopostne. Hymn do Ducha Świętego i pasterskie błogosławieństwo wprowadziły nas w ten święty czas ,,wychodzenia na pustynię”. Tegoroczne rekolekcje prowadził o. Krzysztof Jarosz, karmelita bosy. Podczas tych dni towarzyszyła nam duchowość karmelitańska św. Jana od Krzyża oraz św. Teresy z Avila. Konferencje i medytacje nad Słowem Bożym prowadziły nas do budowania przyjaźni z Jezusem poprzez modlitwę wewnętrzną. Poranna Msza Święta w I Niedzielę Wielkiego Postu tj. 06.03.2022 r. zakończyła rekolekcje. W Jej trakcie Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski udzielił braciom z roku III i IV odpowiednio posług lektoratu i akolitatu. Lektor ma swego rodzaju obowiązek i pierwszeństwo w przekazywaniu wiernym Bożego Słowa w trakcie świętej liturgii, jak również poza nią. Jest także uprawniony do błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny, może przewodniczyć nabożeństwom. Akolita natomiast...

Więcej

Obłóczyny roku III A. D. 2021

Wprowadził - 14/11/2021 - Aktualności

W sobotnie popołudnie 13.11.2021 r. alumni z roku trzeciego pożegnali się ze strojem świeckim, czego wymownym znakiem była tzw. obcinka krawatów. Miało to miejsce na auli im. Jana Pawła II w WSD w Łomży. Część artystyczną z tym związaną przygotowali alumni roku IV. Najważniejszym jednak momentem było przyjęcie stroju duchownego – sutanny, podczas Mszy Świętej, której przewodniczył J.E. ks. bp. Janusz Stepnowski. Jak co roku, ma to miejsce w naszej seminaryjnej kaplicy w dniu, w którym tradycyjnie przeżywmy uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Kostki. Biskup łomżyński poświęcił sutanny i pobłogosławił nowo obłóczonych kleryków. Po Mszy udaliśmy się na refektarz na wspólną...

Więcej

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Wprowadził - 17/10/2021 - Aktualności

Podobnie jak w latach ubiegłych w kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową 16.10 2021 r. w gmachu WSD w Łomży odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. O godz. 10.00 zebraliśmy się wspólnie na Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił ks. bp dr Janusz Stepnowski- Biskup Łomżyński. Bezpośrednio po Eucharystii na auli Jana Pawła II zebranych powitał Rektor WSD ks. kan. dr Robert Bączek. Sprawozdanie za poprzedni rok 2020/2021 formacji przedstawił Wicerektor WSD ks. prał. dr Zbigniew Skuza. Wyczekiwanym, zwłaszcza przez kandydatów na pierwszy rok studiów w łomżyńskim seminarium, momentem były ich przyrzeczenia i wręczenie indeksów. Wręczenia dokonał J.E. ks. bp J. Stepnowski oraz ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik- Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Wykład inauguracyjny pt.: ,,Świętość w Adhortacji Apostolskiej Gaudete” wygłosił ks. Prof.dr hab. Stanisław Urbański, wykładowca UKSW. Na rozpoczynający się rok J.E....

Więcej

Okres propedeutyczny roku I 2021/2022

Wprowadził - 16/10/2021 - Aktualności

Nasz okres propedeutyczny, czyli czas przygotowania się do właściwej formacji seminaryjnej rozpoczęliśmy 2 września. Podczas wstępu do Eucharystii Ksiądz Rektor powitał nas w nowym miejscu, nazywając seminarium Naszym domem. Pierwsze dni spędziliśmy w seminarium zapoznając się z budynkiem nowego domu. Poznaliśmy także wszystkich przełożonych i ojca duchownego. Rola naszego formariusza przypadła klerykowi roku V. To on wprowadzał nas jako starszy współbrat w życie seminaryjnej wspólnoty. W pierwszy weekend września wzięliśmy udział w trzydniowym kursie NOWE ŻYCIE, który poprowadziła dla nas wspólnota Theoforos z Łomży. Następnym etapem naszego miesiąca zapoznawczego był integracyjny wyjazd do Drozdowa, gdzie odbyliśmy warsztaty psychologiczne, które pozwoliły nam poznać siebie samych, jak i siebie nawzajem. To był solidny fundament do wzmocnienia więzi naszej wspólnoty rocznikowej. Na koniec pobytu w Drozdowie udaliśmy się w pątniczy szlak Świętego Jakuba do miejscowości Jedwabne, gdzie nawiedziliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie...

Więcej