Menu strony

Prezbiterat A.D. 2020

Wprowadził - 30/05/2020 - Aktualności

Sakrament święceń obejmuje trzy stopnie: święcenia diakonatu, święcenia prezbiteratu i święcenia biskupie. W tym roku na prezbiterów wyświęconych zostało czterech diakonów. Uroczysta Msza święta z udzieleniem święceń prezbiteratu odbyła się w łomżyńskiej katedrze w ostatnią sobotę maja. Przewodniczył jej Pasterz diecezji- Bp. Janusz Stepnowski. Po homilii wybrani na urząd kapłanów wyrazili gotowość przyjęcia obowiązków wynikających ze święceń i złożyli przyrzeczenia czci i posłuszeństwa. Następnie wierni polecając Bogu kandydatów śpiewali litanię do Wszystkich Świętych. Zaś kandydaci na znak największego uniżenia przed Bogiem padli na twarz. Po litanii do Wszystkich Świętych nastąpił istotny moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną Ksiądz Biskup wyświęcił nowych kapłanów, których nazywa się neoprezbiterami. Dzień święceń kapłańskich jak zawsze poprzedziło wieczorne nabożeństwo w kaplicy seminaryjnej- Iuramentum, podczas którego wybrani diakoni złożyli swoje wyznanie wiary i ponowili przyrzeczenia związane z celibatem i obowiązkami osoby duchownej. Wychowawczyni...

Więcej

Setne urodziny naszego Patrona

Wprowadził - 20/05/2020 - Aktualności

18.05.1920 r. w Wadowicach urodził się św. Jan Paweł II. W tym roku minęło 100 lat od tego wydarzenia. W naszej Ojczyźnie nie brakuje w tym czasie różnych inicjatyw upamiętniających Papieża Polaka. Dzień setnych urodzin świętego Patrona był także wyjątkowym dniem dla naszej wspólnoty. Zbierając się wspólnie przy Chrystusowym Ołtarzu dziękowaliśmy Bogu za dar życia Karola Wojtyły i prosiliśmy za jego wstawiennictwem o potrzebne łaski. Ksiądz Rektor w czasie homilii przypomniał nam m.in. wizytę Papieża w naszym seminarium. Jan Paweł II wskazał wtedy alumnom na cel ich pobytu w tym domu. Seminarzysta powinien pozwolić, aby Duch Święty ukształtował go na pomocnika Boga. Myśl ta została nie tylko w sercach kleryków, ale również w hymnie WSD w Łomży. W czasie tamtej wizyty Ojciec Święty poświęcił także kaplicę seminaryjną.   Przy tej okazji pragniemy prosić także Was o modlitwę w intencji...

Więcej

Diakonat A.D. 2020

Wprowadził - 20/05/2020 - Aktualności

W niecodziennych warunkach spowodowanych epidemią 16.05.2020r. w łomżyńskiej katedrze z rąk Biskupa Janusza Stepnowskiego pięciu kleryków WSD w Łomży przyjęło święcenia diakonatu. Naszym braciom z roku V towarzyszyła w tym ważnym momencie najbliższa rodzina. Jednak to co najważniejsze nie mogło się zmienić. W dniu poprzedzającym święcenia kandydaci do święceń w seminaryjnej kaplicy uczestniczyli w obrzędzie Iuramentum. Kandydaci złożyli uroczyste wyznanie wiary, zobowiązali się do codziennej modlitwy brewiarzowej i zachowania celibatu. W trakcie Mszy Świętej połączonej z obrzędem święceń akolici złożyli swoje przyrzeczenia wobec Ordynariusza Diecezji i zebranych wiernych. Podczas śpiewania Litanii do Wszystkich Świętych nowi diakoni padli na twarz.Później nastąpiło nałożenie rąk w milczeniu przez księdza biskupa oraz znak pokoju. Pasterz podawał również każdemu z wyświęconych księgę Ewangelii mówiąc: „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i wypełniaj...

Więcej

Lektorat i akolitat 2020

Wprowadził - 01/03/2020 - Aktualności

Lektor czyta Słowo Boże w czasie liturgii oraz może błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę i przewodniczyć nabożeństwom. Akolita rozdaje Ciało Chrystusa wiernym i puryfikuje naczynia liturgiczne. Jest to kolejny krok na drodze formacji seminaryjnej oraz ważne wydarzenie w życiu wspólnoty, gdyż Kościół powierza nam to co ma najcenniejszego- Boże Słowo i Boże Ciało. Dar ten otrzymali alumni WSD w Łomży 01. Marca 2020r. na porannej Mszy Świętej kończącej seminaryjne rekolekcje wielkopostne. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski w seminaryjnej kaplicy alumnom z roku III udzielił posługi lektoratu. Klerycy z roku IV otrzymali posługę akolitatu; natomiast kleryk Dariusz z roku V przyjął kandydaturę do święceń diakonatu i prezbiteratu. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Grzegorz Lechowicz (Tarnów). Przy tej szczególnej okazji pragniemy prosić o modlitwę za nowych lektorów i akolitów oraz za wszystkich, którzy przygotowują się do kapłaństwa w WSD w...

Więcej

Sympozjum ,,Kościół-Uniwersytet-Młodzież”

Wprowadził - 26/02/2020 - Aktualności

20. lutego 2020 r. w WSD w Łomży na auli Jana Pawła II odbyło się sympozjum ,,Kościół-Uniwersytet-Młodzież”. Organizatorami tego wydarzenia był Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie. Spotkanie otworzył ks. bp Janusz Stepnowski- Biskup Łomżyński. Refleksja dotycząca młodzieży i napięć pomiędzy światem, a Kościołem była możliwa dzięki następującym prelegentom i ich referatom: -mgr Jolanta Święszkowska (PWSIP), Młodzi w tyglu idei. Religijność czy sekularyzacja? -ks. dr Jarosław Kotowski- rektor WSD, Młodzież w oczach Kościoła. Kościół w oczach młodzieży. -prof. dr hab. Dariusz Surowik- rektor PWSIP, Kościół, a nowe technologie. Nie zabrakło też czasu na dyskusje i pytania zebranych na sali gości. Podsumowania wszystkich wystąpień i refleksji podjął się prof. dr hab. Roman Engler- rektor WSA. Sympozjum prowadził ks. dr Jacek...

Więcej