Menu strony

Konferencja naukowa: „Po co wartości w wychowaniu ?”- rejestracja

Wprowadził - 02/04/2018 - Aktualności

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję naukową: ,,Po co wartości w wychowaniu?” Poniżej znajdują się linki do strony internetowej umożliwiającej rejestrację. link do strony ŁCRE: http://lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/ link rejestracji:...

Więcej

Sympozjum tomistyczne

Wprowadził - 07/03/2018 - Aktualności

W 744 rocznicę śmierci św. Tomasza z Akwinu w WSD w Łomży odbyło się Sympozjum tomistyczne. Poprowadził je dr Michał Zembrzuski (UKSW), który wykłada w naszym seminarium metafizykę i historię filozofii. Przybliżył on również wszystkim zebranym postać Tomasza z Akwinu jako teologa i jego rozumienie wiary. Podstawowe założenia filozofii Akwinaty przedstawił prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW)- Tomasz z Akwinu jako filozof. Ks. dr hab. Jacek Grzybowski (UKSW) w temacie Tomasz z Akwinu jako teolog polityczny zawarł podstawowe założenia Doktora Anielskiego mówiące o relacjach społeczno-politycznych. Tomasz z Akwinu jako mistyk to tytuł ostatniej prelekcji. Dr Izabella Andrzejuk (WSSMiA, WSKPiSM) mówiła o zawartych w działach Świętego poglądach na temat stanów mistycznych. Sympozjum zakończyło podziękowanie ze strony ks. prał. dr Jarosława Kotowskiego (rektora naszego seminarium) i wspólna...

Więcej

Posługi akolitatu i lektoratu A.D. 2018

Wprowadził - 19/02/2018 - Aktualności

W Środę Popielcową hymnem do Ducha Świętego zaczęliśmy nasze wielkopostne rekolekcje. Prowadził je ks. Marek Szymula- proboszcz z Warszawy. Zakończeniem tego szczególnego czasu była uroczysta Msza Święta (w niedzielę 18 lutego) pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Janusza Stepnowskiego, który udzielił alumnom roku III i IV posług lektoratu i akolitatu.   Lektor zobowiązany jest do czytania słowa Bożego na zgromadzeniu liturgicznym, a poza liturgią przygotowuje innych do pełnienia tej funkcji. Poza Mszą Świętą może, w imieniu Kościoła: przewodniczyć nabożeństwom (np. różaniec, gorzkie żale, majowe, czerwcowe, itp.), błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę i maszyny rolnicze. Akolita udziela Eucharystii wiernym oraz puryfikuje (oczyszcza) naczynia liturgiczne. Posługi to kolejny krok na drodze formacji do kapłaństwa i ważne wydarzenie dla całej...

Więcej

Rekolekcje powołaniowe 2018 r.

Wprowadził - 15/01/2018 - Aktualności

Drogi Młody Przyjacielu!   Codziennie zadajesz sobie wiele pytań. Nad niektórymi długo się zastanawiasz. Szczególnie ważne są pytania dotyczące istoty Twojego życia: Kim jesteś? Kim dla Ciebie jest Bóg? Co będziesz robił w przyszłości?… Znalezienie natychmiastowej odpowiedzi nie jest łatwe… Bóg, który kocha nas ponad wszystko pragnie, abyśmy odkrywając Go w swoim życiu mieli odwagę zaufać Mu, iść za Nim i w swoim życiu wiernie wypełnić wszystko to, do czego nas powołuje. Pomocą w uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania, które najczęściej sobie stawiamy, w odnowieniu i pogłębieniu więzi z Bogiem, a także w odczytywaniu życiowej drogi, mogą być dla Ciebie rekolekcje organizowane w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jeżeli jesteś zainteresowany, zgłoś się do miejscowego księdza lub prowadzącego katechezę… Informacje organizacyjne: Rekolekcje przeznaczone są tylko dla młodzieży męskiej pomaturalnej, szkół średnich i gimnazjalnej. Rozpoczęcie rekolekcji: 26.01.2018 r. (piątek – zjazd do...

Więcej

Przedstawienie o św. Stanisławie Kostce

Wprowadził - 16/11/2017 - Aktualności

13 listopada 2017 roku na auli bł. ks. Piaszczyńskiego w WSD w Łomży alumni roku II przybliżyli zebranym historie kilku cudów, które wydarzyły się z wstawiennictwem św. Stanisława Kostki. W swoim autorskim przedstawieniu ukazali m. in. moment śmierci św. Stanisława oraz ogłoszenie dekretu kanonizacyjnego przez papieża Klemensa XI. Po skończonym przedstawieniu i wspólnym Apelu Jasnogórskim ks. bp. Stanisław Stefanek pobłogosławił nas wszystkich relikwiami św. Stanisława Kostki, który jest patronem naszej seminaryjnej kaplicy. Św. Stanisławie Kostko Módl się za...

Więcej

Obłóczyny A.D. 2017

Wprowadził - 16/11/2017 - Aktualności

W tegoroczne Święto Niepodległości alumni z roku trzeciego pożegnali się ze strojem świeckim, czego wymownym znakiem była tzw. obcinka krawatów. Miało to miejsce na auli im. Jana Pawła II w WSD w Łomży. Ważniejszym jednak momentem było przyjęcie stroju duchownego- sutanny, podczas Mszy Świętej, której przewodniczył J.E. ks. bp. Janusz, Stepnowski w naszej seminaryjnej kaplicy. Wzięły w niej udział także rodziny nowo obłóczonych kleryków. Po Mszy udaliśmy się na refektarz na wspólną kolację. Przyjęcie sutanny to radosne wydarzenie w życiu kleryka i całej wspólnoty, ale także kolejny krok ku kapłaństwu. Dlatego módlmy się za tych, którzy ten krok uczynili, aby wiernie podążali za Jezusem...

Więcej