Menu strony

Święcenia diakonatu A. D. 2018

Wprowadził - 14/05/2018 - Aktualności

W piątek 11.05 w seminaryjnej kaplicy odbyło się Iuramentum. Dziesięciu kandydatów do święceń złożyło uroczyste wyznanie wiary, zobowiązało się do codziennej modlitwy brewiarzowej i zachowania celibatu. Następnego dnia miała miejsce uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji ks. bp Janusza Stepnowskiego, który sprawował ją z biskupem pomocniczym i licznie przybyłymi księżmi. Wśród zgromadzonych wiernych do katedry przybyły najbliższe rodziny kandydatów do diakonatu. Diakonat to pierwszy stopień święceń kapłańskich. Diakon w czasie Mszy św. asystuje biskupowi lub kapłanowi, czyta Ewangelię, głosi homilię, może prowadzić pogrzeb, udzielać sakramentu chrztu świętego. Po homilii ks. Biskupa akolici złożyli przed ordynariuszem diecezji przyrzeczenia. Każdy z wybranych przyrzekł mu cześć i posłuszeństwo. Po nałożeniu rąk i modlitwie konsekracji księdza biskupa nad kandydatami nastąpiła Litania do Wszystkich Świętych w czasie, której diakoni padli na twarz. Później nastąpiło nałożenie rąk w milczeniu przez księdza biskupa oraz...

Więcej

Sympozjum liturgiczne

Wprowadził - 26/04/2018 - Aktualności

26 kwietnia w naszym seminarium odbyło się sympozjum liturgiczne: Kapłaństwo i Liturgia; Astare coram Te et Tibi ministrare; w 40-lecie posługi wykładowcy WSD w Łomży ks. infułata dr. Jana Sołowianiuka. Nasze spotkanie z liturgią rozpoczęło się Mszą Świętą w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem Bp. Łomżyńskiego. W swoim słowie ks. bp. Janusz Stepnowski wspomniał o roli ks. infułata Jana Sołowianiuka w kształtowaniu się liturgii w naszej diecezji.  Następnie na auli Jana Pawła II przywitał zebranych Rektor WSD w Łomży ks. dr Jarosław Kotowski. W pierwszej części sympozjum ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak przedstawił uczestnikom Dobrodziejstwa odnowy liturgicznej II Soboru Watykańskiego. Ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL zaprezentował temat Miejsca liturgii w teologii i formacji seminaryjnej. Po krótkiej przerwie temat Liturgia w życiu kapłana przedstawił ks. dr Stanisław Hołodok. Ostatnim punktem sympozjum był Wdzięczny portret liturgisty ks. dr. Jana...

Więcej

Konferencja naukowa: „Po co wartości w wychowaniu ?”- rejestracja

Wprowadził - 02/04/2018 - Aktualności

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję naukową: ,,Po co wartości w wychowaniu?” Poniżej znajdują się linki do strony internetowej umożliwiającej rejestrację. link do strony ŁCRE: http://lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/ link rejestracji:...

Więcej

Sympozjum tomistyczne

Wprowadził - 07/03/2018 - Aktualności

W 744 rocznicę śmierci św. Tomasza z Akwinu w WSD w Łomży odbyło się Sympozjum tomistyczne. Poprowadził je dr Michał Zembrzuski (UKSW), który wykłada w naszym seminarium metafizykę i historię filozofii. Przybliżył on również wszystkim zebranym postać Tomasza z Akwinu jako teologa i jego rozumienie wiary. Podstawowe założenia filozofii Akwinaty przedstawił prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW)- Tomasz z Akwinu jako filozof. Ks. dr hab. Jacek Grzybowski (UKSW) w temacie Tomasz z Akwinu jako teolog polityczny zawarł podstawowe założenia Doktora Anielskiego mówiące o relacjach społeczno-politycznych. Tomasz z Akwinu jako mistyk to tytuł ostatniej prelekcji. Dr Izabella Andrzejuk (WSSMiA, WSKPiSM) mówiła o zawartych w działach Świętego poglądach na temat stanów mistycznych. Sympozjum zakończyło podziękowanie ze strony ks. prał. dr Jarosława Kotowskiego (rektora naszego seminarium) i wspólna...

Więcej

Posługi akolitatu i lektoratu A.D. 2018

Wprowadził - 19/02/2018 - Aktualności

W Środę Popielcową hymnem do Ducha Świętego zaczęliśmy nasze wielkopostne rekolekcje. Prowadził je ks. Marek Szymula- proboszcz z Warszawy. Zakończeniem tego szczególnego czasu była uroczysta Msza Święta (w niedzielę 18 lutego) pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Janusza Stepnowskiego, który udzielił alumnom roku III i IV posług lektoratu i akolitatu.   Lektor zobowiązany jest do czytania słowa Bożego na zgromadzeniu liturgicznym, a poza liturgią przygotowuje innych do pełnienia tej funkcji. Poza Mszą Świętą może, w imieniu Kościoła: przewodniczyć nabożeństwom (np. różaniec, gorzkie żale, majowe, czerwcowe, itp.), błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę i maszyny rolnicze. Akolita udziela Eucharystii wiernym oraz puryfikuje (oczyszcza) naczynia liturgiczne. Posługi to kolejny krok na drodze formacji do kapłaństwa i ważne wydarzenie dla całej...

Więcej

Rekolekcje powołaniowe 2018 r.

Wprowadził - 15/01/2018 - Aktualności

Drogi Młody Przyjacielu!   Codziennie zadajesz sobie wiele pytań. Nad niektórymi długo się zastanawiasz. Szczególnie ważne są pytania dotyczące istoty Twojego życia: Kim jesteś? Kim dla Ciebie jest Bóg? Co będziesz robił w przyszłości?… Znalezienie natychmiastowej odpowiedzi nie jest łatwe… Bóg, który kocha nas ponad wszystko pragnie, abyśmy odkrywając Go w swoim życiu mieli odwagę zaufać Mu, iść za Nim i w swoim życiu wiernie wypełnić wszystko to, do czego nas powołuje. Pomocą w uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania, które najczęściej sobie stawiamy, w odnowieniu i pogłębieniu więzi z Bogiem, a także w odczytywaniu życiowej drogi, mogą być dla Ciebie rekolekcje organizowane w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jeżeli jesteś zainteresowany, zgłoś się do miejscowego księdza lub prowadzącego katechezę… Informacje organizacyjne: Rekolekcje przeznaczone są tylko dla młodzieży męskiej pomaturalnej, szkół średnich i gimnazjalnej. Rozpoczęcie rekolekcji: 26.01.2018 r. (piątek – zjazd do...

Więcej