Menu strony

Dzieło wspierania powołań.

Wprowadził - 13/06/2018 - Aktualności

W sobotę 9 czerwca gościliśmy w naszym seminarium członków Dzieła wspierania powołań diecezji łomżyńskiej. Nasi dobroczyńcy mogli w tym czasie lepiej poznać miejsce formacji przyszłych kapłanów. Uczestniczyli oni m. in. w adoracji Najświętszego Sakramentu, wysłuchali krótkich świadectw kleryków o ich powołaniu i występu naszego zespołu muzycznego. Najważniejszym momentem była oczywiście Msza Święta w kaplicy WSD. Przy tej okazji pragniemy serdecznie podziękować naszym dobroczyńcom, którzy wspierają nas swoja modlitwą i jednocześnie zapewnić o naszej szczególnej modlitwie za te...

Więcej

Święcenia prezbiteratu A. D. 2018

Wprowadził - 29/05/2018 - Aktualności

Po tygodniowych rekolekcjach i Iuramentum w seminaryjnej kaplicy, podczas którego pięciu diakonów złożyło wyznanie wiary, 26 maja nadszedł upragniony dzień święceń kapłańskich. Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je osób i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą. Po homilii ks. bp. Janusza Stepnowskiego wybrani na urząd kapłanów wyrazili gotowość przyjęcia obowiązków wynikających ze święceń i złożyli przyrzeczenia czci i posłuszeństwa. Następnie wierni polecając Bogu kandydatów śpiewali litanię do Wszystkich Świętych. Zaś kandydaci na znak największego uniżenia przed Bogiem padli na twarz. Ta postawa jest jednocześnie znakiem ich całkowitego bezwarunkowego oddania się Bogu i gotowości pełnienia Jego woli. Po litanii do Wszystkich Świętych nastąpił istotny moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną Ksiądz Biskup wyświęcił nowych kapłanów, których nazywa się...

Więcej

Święcenia diakonatu A. D. 2018

Wprowadził - 14/05/2018 - Aktualności

W piątek 11.05 w seminaryjnej kaplicy odbyło się Iuramentum. Dziesięciu kandydatów do święceń złożyło uroczyste wyznanie wiary, zobowiązało się do codziennej modlitwy brewiarzowej i zachowania celibatu. Następnego dnia miała miejsce uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji ks. bp Janusza Stepnowskiego, który sprawował ją z biskupem pomocniczym i licznie przybyłymi księżmi. Wśród zgromadzonych wiernych do katedry przybyły najbliższe rodziny kandydatów do diakonatu. Diakonat to pierwszy stopień święceń kapłańskich. Diakon w czasie Mszy św. asystuje biskupowi lub kapłanowi, czyta Ewangelię, głosi homilię, może prowadzić pogrzeb, udzielać sakramentu chrztu świętego. Po homilii ks. Biskupa akolici złożyli przed ordynariuszem diecezji przyrzeczenia. Każdy z wybranych przyrzekł mu cześć i posłuszeństwo. Po nałożeniu rąk i modlitwie konsekracji księdza biskupa nad kandydatami nastąpiła Litania do Wszystkich Świętych w czasie, której diakoni padli na twarz. Później nastąpiło nałożenie rąk w milczeniu przez księdza biskupa oraz...

Więcej

Sympozjum liturgiczne

Wprowadził - 26/04/2018 - Aktualności

26 kwietnia w naszym seminarium odbyło się sympozjum liturgiczne: Kapłaństwo i Liturgia; Astare coram Te et Tibi ministrare; w 40-lecie posługi wykładowcy WSD w Łomży ks. infułata dr. Jana Sołowianiuka. Nasze spotkanie z liturgią rozpoczęło się Mszą Świętą w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem Bp. Łomżyńskiego. W swoim słowie ks. bp. Janusz Stepnowski wspomniał o roli ks. infułata Jana Sołowianiuka w kształtowaniu się liturgii w naszej diecezji.  Następnie na auli Jana Pawła II przywitał zebranych Rektor WSD w Łomży ks. dr Jarosław Kotowski. W pierwszej części sympozjum ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak przedstawił uczestnikom Dobrodziejstwa odnowy liturgicznej II Soboru Watykańskiego. Ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL zaprezentował temat Miejsca liturgii w teologii i formacji seminaryjnej. Po krótkiej przerwie temat Liturgia w życiu kapłana przedstawił ks. dr Stanisław Hołodok. Ostatnim punktem sympozjum był Wdzięczny portret liturgisty ks. dr. Jana...

Więcej

Konferencja naukowa: „Po co wartości w wychowaniu ?”- rejestracja

Wprowadził - 02/04/2018 - Aktualności

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję naukową: ,,Po co wartości w wychowaniu?” Poniżej znajdują się linki do strony internetowej umożliwiającej rejestrację. link do strony ŁCRE: http://lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/ link rejestracji:...

Więcej

Sympozjum tomistyczne

Wprowadził - 07/03/2018 - Aktualności

W 744 rocznicę śmierci św. Tomasza z Akwinu w WSD w Łomży odbyło się Sympozjum tomistyczne. Poprowadził je dr Michał Zembrzuski (UKSW), który wykłada w naszym seminarium metafizykę i historię filozofii. Przybliżył on również wszystkim zebranym postać Tomasza z Akwinu jako teologa i jego rozumienie wiary. Podstawowe założenia filozofii Akwinaty przedstawił prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW)- Tomasz z Akwinu jako filozof. Ks. dr hab. Jacek Grzybowski (UKSW) w temacie Tomasz z Akwinu jako teolog polityczny zawarł podstawowe założenia Doktora Anielskiego mówiące o relacjach społeczno-politycznych. Tomasz z Akwinu jako mistyk to tytuł ostatniej prelekcji. Dr Izabella Andrzejuk (WSSMiA, WSKPiSM) mówiła o zawartych w działach Świętego poglądach na temat stanów mistycznych. Sympozjum zakończyło podziękowanie ze strony ks. prał. dr Jarosława Kotowskiego (rektora naszego seminarium) i wspólna...

Więcej