Menu strony

Dzieło Wspierania Powołań

Wprowadził - 16/10/2015 - Dzieło Wspierania Powołań

Dzieło wspierania powołań diecezji łomżyńskiej, to grupa osób, które pochodzą głównie z tego obszaru i którym zależy na „nowych robotnikach” w winnicy Pańskiej. Osoby te przez wstąpienie do tego dzieła zobowiązują się do częstej modlitwy o powołania do kapłaństwa i różnych form życia konsekrowanego, a także do duchowego towarzyszenia tym, którzy już wybrali tę drogę i pragną służyć Bogu i drugiemu człowiekowi, czyli za alumnów łomżyńskiego seminarium. Często ofiarują one swoje modlitwy, cierpienia, trudy, a także ofiary materialne. Wspólnota WSD również modli się za te osoby codziennie w modlitwach prywatnych, a raz w miesiącu w naszej kaplicy seminaryjnej sprawowana jest Msza Święta we wszystkich intencjach tych osób. Dziękujemy wszystkim członkom tego dzieła za każdą waszą modlitwę, każde cierpienie i wszelką pomoc na rzecz powołanych naszej diecezji. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam za okazaną pomoc, a nasz wspólny patron święty...

Więcej