Menu strony

Koło misyjne

Wprowadził - 13/10/2015 - Koła zainteresowań

Działalność koła misyjnego obejmuje zarówno pomoc materialną dla terenów misyjnych jak i kształtowanie i poszerzenie świadomości misyjnej kleryków. Adopcję misyjną rozciągamy nad ubogimi kontynentu Afrykańskiego. Koło misyjne zaprasza także misjonarzy, którzy wrócili już z krajów misyjnych, którzy dzielą się spostrzeżeniami i swoimi doświadczeniami o życiu, pracy a przede wszystkim o Kościele tam działającym. Każdego miesiąca modli się za misjonarzy i w misyjnej intencji Papieskiej. Praktykowane są także adoracje...

Więcej

Koło abstynenckie

Wprowadził - 13/10/2015 - Koła zainteresowań

Seminaryjne Koło Abstynenckie zajmuje się propagowaniem życia w abstynencji, a w szczególności ukazaniem samej problematyki związanej z tematem nadużywania jakichkolwiek substancji uzależniających. Działania naszej grupy są wyznaczane przez hasło programu duszpasterskiego Apostolstwa Trzeźwości. Program ten stanowi rozwinięcie tez i wskazówek zawartych w przełomowym dokumencie „Wytyczne Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej”. Jako przygotowujący się do kapłaństwa, ale przede wszystkim jako chrześcijanie patrzymy na wychowanie do trzeźwości w szerszym kontekście. Dlatego w ostatnim czasie na spotkaniach podejmujemy tematykę „Rodzina szkołą trzeźwości”. Jednym z zadań Seminaryjnego Koła Abstynenckiego jest przeprowadzanie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. W ramach tej inicjatywy głoszone są specjalne kazania, intencje modlitewne zaczerpnięte ze wskazań zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości, a także prowadzona jest specjalna adoracja Najświętszego Sakramentu, w której prosimy o trzeźwość narodu i przepraszamy za pijaństwo i alkoholizm. Alumni z tego koła uczestniczą w Diecezjalnej Pielgrzymce Apostolstwa...

Więcej