Menu strony

Hospicjium

Wprowadził - 13/10/2015 - Posługi

Spotkanie z ludźmi chorymi i cierpiącymi przebywającymi w Hospicjum Świętego Ducha to jedna z wielu możliwych do podjęcia posług w charakterze wolontariusza. Takie spotkania uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka i ułatwiają zrozumienie człowieka w jego zmaganiach z chorobą. Ważna jest też modlitwa o którą proszą pacjenci i którą staramy się wspierać indywidualnie jak i...

Więcej

Dom Pomocy Społecznej

Wprowadził - 13/10/2015 - Posługi

Posługa w Domu Pomocy Społecznej w Łomży polega na coniedzielnym odwiedzaniu mieszkanek tego domu, prowadzeniu porannej modlitwy, wygłoszeniu krótkiej katechezy i zaangażowanie „dziewczynek” w śpiew i zabawy taneczne. Drugim, ale nie mniej ważnym zadaniem jest posługa podczas Mszy Św. z ich udziałem w niedziele i najważniejsze uroczystości. Także w miarę możliwości staramy się uczestniczyć w przeróżnych inicjatywach łomżyńskiego DPS, takich jak występy, festiwale, wigilie i inne, aby po prostu być z tymi ludźmi i ukazywać im ich wartość w oczach Bożych, a także w naszym...

Więcej

Dom Dziecka

Wprowadził - 13/10/2015 - Posługi

Przez cały rok akademicki grupa kleryków naszego seminarium uczęszcza do pobliskiego „Domu Dziecka” w Łomży. Podczas tych spotkań pomagamy dzieciom i młodzieży w nauce szkolnej, wspólnie z nimi bawimy się, a także staramy się pomóc w rozwiązaniu ich problemów. Poprzez katechezę i rozmowy indywidualne przygotowujemy ich do sakramentu bierzmowania. Wspólnie z nami podopieczni ośrodka uczestniczą w niedzielnej Eucharystii w naszej łomżyńskiej katedrze. Spotkania z wychowawcami, jak i wychowankami ośrodka dostarczają nam nowych doświadczeń, które będziemy mogli wykorzystać w przyszłości w naszej przyszłej pracy...

Więcej

Caritas

Wprowadził - 13/10/2015 - Posługi

Posługa ta polega przede wszystkim na wyjściach na świetlicę Caritas. Takie wyjścia polegają na współobecności z dziećmi, które do tej świetlicy udają się po szkole. Przebywanie z dziećmi przybiera różnych charakter, gdyż może to być zarówno wspólna zabawa, jak też pomoc w odrabianiu zadanych lekcji, a także pomoc w nauce z danego przedmiotu. Członkowie Koła Caritas poza uczęszczaniem na świetlicę, pomagają również w przygotowywaniu paczek żywnościowych na święta dla osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji życiowej. W czasie wakacji posługa ta przeradza się w pomoc podczas wakacyjnych Kolonii Caritas, podczas których najczęstszymi funkcjami są: bycie wychowawcą i osobą odpowiedzialną za...

Więcej