Nawigacja
Aktualności
Ewangelizacja Łomży
Rok Wiary - Artykuły
Historia
Dla kandydatów
Zarząd i wykładowcy
Alumni
Koła zainteresowań
Biblioteka
Galeria
Kontakt
Linki
Dzieło Wspierania Powołań
Zespół Seminaryjny
KSM
Kolędy
Katolicki Portal Młodych

Warto przeczytać
...choćby i umarł, ż...
REJS DOOKOŁA ŚWIAT...
Atmosfera milczenia
Internet...
Błogosławieni...
Nabożeństwo w intencji jedności chrześcijan
Każdego roku chrześcijanie, pamiętając o modlitwie Jezusa Chrystusa za swoich uczniów „aby wszyscy stanowili jedno … by świat uwierzył” (J 17, 21), łączą z modlitwą Zbawiciela własne błagania w intencji jedności. Tradycyjnie dokonuje się to w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzonego od 18 do 25 stycznia. W tym roku jego tematem są słowa z Ewangelii według św. Jana: „Jezus rzekł do Samarytanki: ‘Daj Mi pić!’”. Pochodzą one z fragmentu przedstawiającego spotkanie Chrystusa z Samarytanką przy studni Jakubowej. Biblijny gest ofiarowania wody temu, ktokolwiek przybywa, jest wyrazem powitania i uczestnictwa w jego doświadczeniu. Bóg, który staje się człowiekiem w Chrystusie uniża się, aby dzielić nasze człowieczeństwo i ofiaruje nam wodę żywą, łaskę Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest bardzo odpowiednim czasem dla modlitwy, spotkania i dialogu. Jest on też okazją, żeby rozpoznać bogactwo i wartości obecne u innych, oraz by prosić Boga o dar jedności między wierzącymi w Chrystusa.

Dlatego też serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwie w intencji jedności chrześcijan, które w czwartek 22 stycznia br. o godz. 17.00 w kościele przy-seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży, przy Placu Papieża Jana Pawła II 1. Nabożeństwu będzie przewodniczył Biskup Łomżyński Ks. Bp Janusz Stepnowski.

Na jego przebieg złożą się Liturgia Słowa Bożego oraz adoracja Krzyża w duchu ekumenicznych spotkań modlitewnych Taizé. Na nabożeństwo to szczególnie zapraszam mieszkańców Łomży, zarówno księży jak i osoby świeckie, w tym osoby należące do wspólnot parafialnych.

Ks. Sławomir Bartnicki
Prefekt WSD

Duszpasterz ds. ekumenizmu

Rekolekcje dla młodzieży męskiej
Drogi Młody Przyjacielu!

Codziennie zadajesz sobie wiele pytań. Nad niektórymi długo się zastanawiasz. Szczególnie ważne są pytania dotyczące istoty Twojego życia: Kim jesteś? Kim dla Ciebie jest Bóg? Co będziesz robił w przyszłości?... Znalezienie natychmiastowej odpowiedzi nie jest łatwe... Bóg, który kocha nas ponad wszystko pragnie, abyśmy odkrywając Go w swoim życiu mieli odwagę zaufać Mu, iść za Nim i w swoim życiu wiernie wypełnić wszystko to, do czego nas powołuje.
Pomocą w uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania, które najczęściej sobie stawiamy, w odnowieniu i pogłębieniu więzi z Bogiem, a także w odczytywaniu życiowej drogi, mogą być dla Ciebie rekolekcje organizowane w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jeżeli jesteś zainteresowany, zgłoś się do miejscowego księdza lub prowadzącego katechezę...
Informacje organizacyjne:
1. Rekolekcje przeznaczone są tylko dla młodzieży męskiej pomaturalnej, szkół średnich i trzecich klas gimnazjalnych.

2. Rozpoczęcie rekolekcji: 25.01.2015 r. (niedziela, zjazd do godz. 18.00), zaś zakończenie: 28.01.2015 r. (środa, wyjazd ok. godz. 14.00).

3. Na rekolekcje należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór i rzeczy osobiste.

4. Opłata za pobyt w Seminarium wynosi 50 zł; przy trudnościach finansowych koszty pokryje Seminarium.

5. Zgłoszenia prosimy kierować do 23.01.2015 r. na adres:

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży (rekolekcje młodzieżowe)
Plac Papieża Jana Pawła II, nr 1; 18-400 Łomża
lub na e-mail: ksrobertb@tlen.pl, czy tel. 606318210

(W zgłoszeniu podaj: Imię i Nazwisko, datę urodzenia, parafię pochodzenia, szkołę, do której chodzisz oraz klasę, a także weź ze sobą opinię katechety lub księdza; ksiądz czy katecheta mogą przesłać opinię o Tobie drogą telefoniczną lub e-mailem).

W łączności modlitewnej przed Panem

Ks. Robert Bączek
Odpowiedzialny za duszpasterstwo powołaniowe

Alumni Kola powołaniowego

Łomża, dnia 9 stycznia 2015 r.

Zimowa Sesja Egzaminacyjna 2015

Drodzy Przyjaciele!

Styczeń w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży to okres wielu stresów, wytężonej nauki oraz zdawania egzaminów.

Dlatego też prosimy Was o wsparcie modlitewne w tym wyjątkowym i niełatwym okresie. My również pamiętamy o Was i polecamy Was Panu!

Za wszystkie modlitwy oraz ciepłe słowa wsparcia i pomocy składamy serdeczne podziękowania !!!

Wdzięczni Alumni :)

Życzenia Świąteczne i Noworoczne
Drodzy Przyjaciele WSD w Łomży!

Z okazji Uroczystości Bożego Narodzenia pragniemy życzyć Wam, aby w tym wyjątkowym czasie nowo narodzony Chrystus, Emmanuel - Bóg z nami - zagościł w Waszych sercach.

Święcenia diakonatu dk. Emila Sasinowskiego 8 grudania 2014
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w naszej Kaplicy odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, podczas której nasz brat Emil Sasinowski z VI roku przyjął święcenia diakonatu.

Szlachetna paczka 2014
W tym roku nasi alumni wraz z księżmi profesorami podjęli się pomocy jednej z rodzin jakie znajdują się pod opieką akcji "Szlachetna Paczka".

Przygotowaliśmy paczkę dla rodziny którą nam wyznaczyli wolontariusze akcji. Paczka dotarła do "naszej" rodziny jeszcze na początku grudnia.


III Sympozjum fundamentalnoteologiczne " Jak czytać świat? Czyli o współczesnym kontekście chrześcijaństwa"
Dnia 29 listopada 2014 roku odbyło się już III Sympozjum fundamentalnoteologiczne, jego inicjatorem jak co roku był profesor naszego seminarium ks. dr Przemysław Artemiuk. Stroną organizacyjną szczególnie zajęli się alumni roku III.

Spektakl o św. Stanisławie Kostce A.D. 2014
Dnia 13 listopada 2014 roku w auli św. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży miał miejsce spektakl nt. żywota św. Stanisława Kostki – patrona kaplicy seminaryjnej.

Wedle wieloletniej tradycji w realizację tego przedsięwzięcia zaangażowani byli alumni roku II. W rolę główną wcielił się al. Damian Skłodowski.Obłóczyny alumnów roku III A.D. 2014
Dnia 12 listopada w Wyższym Seminarium Duchownym odbyły się obłóczyny roku trzeciego, czyli przyjęcie szaty duchownej- sutanny. Dziesięciu młodych mężczyzn pożegnało się z krawatami i przywdziało koloratki.

Weekend w Seminarium - ogłoszenie
W dniach 14 - 16 listopada 2014 roku Wyższe Seminarium Duchowne im. Papieża Jana Pawła II w Łomży zaprasza młodzież męską, której nieobojętny jest temat kapłaństwa, do przeżycia we wspólnocie kleryków dwóch dni.
Możliwość spędzenia weekendu w Seminarium będzie sposobnością do osobistego uczestniczenia w życiu alumnów naszego Seminarium, rozeznających swoje powołanie i przygotowujących się do kapłaństwa. Program spotkania będzie zgodny ze zwykłym harmonogramem zajęć obowiązującym kleryków, od piątkowego wieczoru do niedzielnego obiadu. Obejmuje on między innymi wspólną modlitwę, uczestnictwo w wykładach, spotkania z klerykami i moderatorami Seminarium, oraz możliwość odbycia osobistej rozmowy z ojcem duchownym.
Zapraszamy i oczekujemy!


Informacje organizacyjne:
1. „Weekend” przeznaczony jest dla młodzieży męskiej szkół średnich i młodzieży pomaturalnej.
2. Rozpoczęcie weekendu - 14.11.2014 r. (piątek - zjazd do godz. 18.00); zakończenie - 16.11.2014 r. (niedziela - ok. godz. 14.00).
3. Na weekend należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór, buty na zmianę i rzeczy osobiste.
4. Weekend jest bezpłatny.
5. Zgłoszenia prosimy kierować do 13.11.2014 r.
- telefonicznie: ks. Robert Bączek - 606318210
- lub drogą e-mail: ksrobertb@tlen.pl
(w zgłoszeniu podajemy: Imię i Nazwisko, datę urodzenia, parafię pochodzenia, szkołę; prosimy też, aby zgłoszenie było potwierdzone przez duszpasterza lub katechetę - telefonicznie, drogą e-mail lub na piśmie).

Ks. Jarosław Kotowski
Rektor WSD w Łomży

Ks. Robert Bączek
Ojciec Duchowny

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015
Dnia 16 października 2014 roku w Wyższym Seminarium Duchownym im. Papieża Jana Pawła II w Łomży odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015, której przewodniczyli Zarząd Wyższego Seminarium Duchownego i Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski. Wśród zaproszonych nie zabrakło również Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Wojciecha Załuskiego i wykładowców tejże uczelni oraz reprezentantów miasta i szkół w Łomży.Strona 1 z 30 1 2 3 4 > >>