Menu strony

Najnowsze zdjęcia w galerii

Najnowsze filmy

Najnowsze artykuły

Dzieło wspierania powołań.

Wprowadził - 13/06/2018 - Aktualności

W sobotę 9 czerwca gościliśmy w naszym seminarium członków Dzieła wspierania powołań diecezji łomżyńskiej. Nasi dobroczyńcy mogli w tym czasie lepiej poznać miejsce formacji przyszłych kapłanów. Uczestniczyli oni m. in. w adoracji Najświętszego Sakramentu, wysłuchali krótkich świadectw kleryków o ich powołaniu i występu naszego zespołu muzycznego. Najważniejszym momentem była oczywiście Msza Święta w kaplicy WSD. Przy tej okazji pragniemy serdecznie podziękować naszym dobroczyńcom, którzy wspierają nas swoja modlitwą i jednocześnie zapewnić o naszej szczególnej modlitwie za te...

Więcej

Święcenia prezbiteratu A. D. 2018

Wprowadził - 29/05/2018 - Aktualności

Po tygodniowych rekolekcjach i Iuramentum w seminaryjnej kaplicy, podczas którego pięciu diakonów złożyło wyznanie wiary, 26 maja nadszedł upragniony dzień święceń kapłańskich. Dzień święceń prezbiteratu jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je osób i ich najbliższych, ale także dla całej diecezji. Diakoni przygotowują się na ten dzień przez 6 lat studiów i pracy nad sobą. Po homilii ks. bp. Janusza Stepnowskiego wybrani na urząd kapłanów wyrazili gotowość przyjęcia obowiązków wynikających ze święceń i złożyli przyrzeczenia czci i posłuszeństwa....

Więcej

Święcenia diakonatu A. D. 2018

Wprowadził - 14/05/2018 - Aktualności

W piątek 11.05 w seminaryjnej kaplicy odbyło się Iuramentum. Dziesięciu kandydatów do święceń złożyło uroczyste wyznanie wiary, zobowiązało się do codziennej modlitwy brewiarzowej i zachowania celibatu. Następnego dnia miała miejsce uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji ks. bp Janusza Stepnowskiego, który sprawował ją z biskupem pomocniczym i licznie przybyłymi księżmi. Wśród zgromadzonych wiernych do katedry przybyły najbliższe rodziny kandydatów do diakonatu. Diakonat to pierwszy stopień święceń kapłańskich. Diakon w czasie Mszy św. asystuje biskupowi lub kapłanowi, czyta...

Więcej

Sympozjum liturgiczne

Wprowadził - 26/04/2018 - Aktualności

26 kwietnia w naszym seminarium odbyło się sympozjum liturgiczne: Kapłaństwo i Liturgia; Astare coram Te et Tibi ministrare; w 40-lecie posługi wykładowcy WSD w Łomży ks. infułata dr. Jana Sołowianiuka. Nasze spotkanie z liturgią rozpoczęło się Mszą Świętą w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem Bp. Łomżyńskiego. W swoim słowie ks. bp. Janusz Stepnowski wspomniał o roli ks. infułata Jana Sołowianiuka w kształtowaniu się liturgii w naszej diecezji.  Następnie na auli Jana Pawła II przywitał zebranych Rektor WSD w Łomży ks....

Więcej

Konferencja naukowa: „Po co wartości w wychowaniu ?”- rejestracja

Wprowadził - 02/04/2018 - Aktualności

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję naukową: ,,Po co wartości w wychowaniu?” Poniżej znajdują się linki do strony internetowej umożliwiającej rejestrację. link do strony ŁCRE: http://lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/ link rejestracji:...

Więcej

Sympozjum tomistyczne

Wprowadził - 07/03/2018 - Aktualności

W 744 rocznicę śmierci św. Tomasza z Akwinu w WSD w Łomży odbyło się Sympozjum tomistyczne. Poprowadził je dr Michał Zembrzuski (UKSW), który wykłada w naszym seminarium metafizykę i historię filozofii. Przybliżył on również wszystkim zebranym postać Tomasza z Akwinu jako teologa i jego rozumienie wiary. Podstawowe założenia filozofii Akwinaty przedstawił prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW)- Tomasz z Akwinu jako filozof. Ks. dr hab. Jacek Grzybowski (UKSW) w temacie Tomasz z Akwinu jako teolog polityczny zawarł podstawowe założenia...

Więcej