100 lat WSD w Łomży- sympozjum naukowe.

100 lat WSD w Łomży. Historia, współczesność, wyzwania. Taki tytuł miało sympozjum naukowe, które odbyło się w naszym seminarium 26.10.19 r. na auli Jana Pawła II. To spotkanie rozpoczęła i zakończyła wspólna modlitwa poprowadzona przez Biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

Konferencje wygłosili:

-ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW, który w wykładzie: ,,Pupilla oculi episcoporum lomsensis”. Sto lat troski o Seminarium Duchowne.” przybliżył historię naszego seminarium.

-ks. prof. dr hab. Marek Tatar.  Tytuł jego wykładu to: ,,Perspektywy powołaniowe w kontekście zmian cywilizacyjnych”.

-ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina wyjaśnił zebranym dlaczego: ,,Kapłaństwo to tajemnica większa niż człowiek”.

-ks. dr Wojciech Wójtowicz przedstawiając m.in. założenia roku propedeutycznego w formacji seminaryjnej w wykładzie: ,,Nowe zasady formacji kapłańskiej w Polsce. Założenia reformy i cele powstania dokumentu.” odniósł się do nowego ratio studiorum.

Pomiędzy konferencjami alumni WSD odczytywali zebranym w auli wybrane fragmenty z kroniki seminaryjnej. Po wysłuchaniu wszystkich konferencji odbyła się krótka dyskusja.