Święcenia diakonatu A.D. 2024

W piątek 10.05 w seminaryjnej kaplicy odbyło się Iuramentum. Trzech kandydatów do święceń złożyło uroczyste wyznanie wiary, zobowiązało się do codziennej modlitwy brewiarzowej i zachowania celibatu.

Następnego dnia tj. 11.05 w parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie święcenia w stopniu diakonatu przyjęło 3 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Mszy przewodniczył Pasterz naszej diecezji ks. bp Janusz Stepnowski, uczestniczył w niej również biskup pomocniczy Tadeusz Bronakowski oraz licznie przybyli księża. Wśród zgromadzonych wiernych do katedry przybyły najbliższe rodziny kandydatów do diakonatu. Diakonat to pierwszy stopień święceń kapłańskich. Po święceniach diakon w czasie Mszy Św. asystuje biskupowi lub kapłanowi, czyta Ewangelię, głosi homilię, może prowadzić pogrzeb, udzielać sakramentu chrztu świętego.

 

W swojej homilii ks. bp. Janusz Stepnowski skierował do wszystkich swoją prośbę:

Proszę was drodzy bracia i siostry, abyście modlili się za tych trzech śmiałków, którzy zdecydowali się na tę drogę życia, aby w tym co zaszczepił w nich Jezus Chrystus pozostali wierni. Niech nie ulegną emocjom, które na pewno nie są właściwą wskazówką w życiu kapłańskim, ale mieli odwagę wytrwać w tym, do czego ich Pan Bóg powołał”

 

Po homilii akolici złożyli przed ordynariuszem diecezji przyrzeczenia. Następnie każdy z kandydatów klęcząc przed swoim pasterzem włożył swoje złożone dłonie w dłonie biskupa, przyrzekając mu i jego następcom cześć oraz posłuszeństwo. Jednym z najważniejszych momentów liturgii był tzw. akt prostracji, podczas którego kandydaci do święceń leżeli na posadzce kościoła, a wierni odmawiali Litanię do Wszystkich Świętych. Jest to wyraz głębokiego uniżenia się przed Bogiem i znakiem głębokiej modlitwy. Po litanii nastąpił właściwy obrzęd święceń: biskup nałożył ręce na każdego z kandydatów i odmówił modlitwę święceń prosząc o potrzebne dary do pełnienia tej świętej służby. Następnie nowi diakoni założyli na siebie stuły na sposób właściwy diakonom i dalmatyki. Na koniec obrzędu Pasterz podawał każdemu z wyświęconych księgę Ewangelii mówiąc: „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i wypełniaj to, czego będziesz nauczać.”

Na koniec Mszy nowi diakoni wyrazili swoją wdzięczność zebranym za wkład, który został wniesiony w dotychczasową formację. Po skończonej Mszy Św. ks. biskup wręczył diakonom dokumenty święceń.

 

Święcenia diakonatu przyjęli:

  1. al. Dawid Sikorski
  2. al. Marcin Szczepański
  3. al.  Dominik Kozon