Obłóczyny A.D. 2016/ 2017

dsc_3077 Przez chwilę jeszcze w garniturach i krawatach, by za moment porzucić być może na zawsze cywilny strój. Obłóczyny to szczególny moment dla alumnów III roku seminarium duchownego – od tej pory nosić będą strój duchowny – sutanny. To kolejny, bardzo ważny krok ku kapłaństwu.dsc_2859

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży uroczystość obłóczyn odbyła się 12 listopada, w dniu, w którym także wspomina się św. Stanisława Kostkę, jako patrona naszej seminaryjnej kaplicy. Uroczystościom odpustowym przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski.

Ksiądz Biskup przypomniał, że to Jezus Chrystus wysłał w świat Apostołów, zatroskany o zbawienie wszystkich ludzi. Dzisiaj ci, którzy pełnią służbę kapłańską, pełnią role Apostołów. „Już wstąpienie w progi seminarium duchownego jest wyrazem gotowości do pójścia za głosem powołania. W miarę upływu lat, przez modlitwę, pracę nad sobą i naukę dojrzewa ich decyzja przyjęcia święceń kapłańskich” – mówił Ksiądz Biskup podczas wprowadzenia do obrzędu.

dsc_2941

W swojej homilii Biskup Łomżyński podkreślił mocno znaczenie stroju duchownego w życiu kapłana, wyrażając także prośbę o to, aby nigdy nie lękali się noszenia stroju duchownego, jednocześnie aby towarzyszyła im świadomość tego, że żyjąc w świecie pełnym nienawiści i przemian społecznych byli świadkami łaski i miłosierdzia dla drugiego człowieka.

dsc_3188