Wyższe Seminarium Duchowne
im. Papieża Jana Pawła II w Łomży

Biblioteka

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży stanowi zaplecze dla pracy naukowej profesorów, wykładowców, alumnów i studentów naszej Alma Mater, jak również dla innych uczelni. Posiada własny regulamin określający jej funkcjonowanie oraz warunki korzystania z jej zbiorów. Składa się z biblioteki głównej oraz biblioteki ascetycznej. Biblioteka należy do Federacji Bibliotek Kościelnych.

Do zadań biblioteki należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogłoszonymi instrukcjami.

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną o własnych zbiorach w oparciu o katalog kartkowy i elektroniczny opracowany w systemie MAK i udostępniany przez Internet.

W programie MAK skatalogowanych na dzień dzisiejszy jest 13580 wolumenów. W katalogu kartkowym zaś posiadamy ponad 40 tys. wolumenów.
Posiadamy również liczne czasopisma popularnonaukowe i naukowe tematycznie związane z teologią, filozofią, historią Kościoła, ekologią, naukami społecznymi, prawem kanoniczym oraz psychologią.