Caritas

Posługa ta polega przede wszystkim na wyjściach na świetlicę Caritas. Takie wyjścia polegają na współobecności z dziećmi, które do tej świetlicy udają się po szkole. Przebywanie z dziećmi przybiera różnych charakter, gdyż może to być zarówno wspólna zabawa, jak też pomoc w odrabianiu zadanych lekcji, a także pomoc w nauce z danego przedmiotu. Członkowie Koła Caritas poza uczęszczaniem na świetlicę, pomagają również w przygotowywaniu paczek żywnościowych na święta dla osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji życiowej. W czasie wakacji posługa ta przeradza się w pomoc podczas wakacyjnych Kolonii Caritas, podczas których najczęstszymi funkcjami są: bycie wychowawcą i osobą odpowiedzialną za liturgię.