Drodzy Przyjaciele!

Drodzy Przyjaciele!

“Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie go imieniem Emmanuel.” Iz 7,14 Przyjście Chrystusa na świat pokazuje nam, że ani ciemności, ani chłód betlejemskiej groty nie są w stanie powstrzymać Boga przed okazaniem człowiekowi Miłości i Miłosierdzia. Niech...