Dzieło Wspierania Powołań

Dzieło wspierania powołań diecezji łomżyńskiej, to grupa osób, które pochodzą głównie z tego obszaru i którym zależy na „nowych robotnikach” w winnicy Pańskiej. Osoby te przez wstąpienie do tego dzieła zobowiązują się do częstej modlitwy o powołania do kapłaństwa i...