Gloriosa Trinita

Gloriosa Trinita

W roku 2000 Jezus natchnął księdza Andrzeja Święcińskiego potrzebą realizacji zamierzenia mającego na celu odnowienie współczesnych rodzin i młodzieży. Z tego powodu ksiądz Andrzej razem z 12 świeckimi dokonał w formie prywatnej aktu konsekracji Bogu, w obecności śp....
Ruch Światło Życie

Ruch Światło Życie

Ruch Światło-Życie został zapoczątkowany w latach 50. XX wieku przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Jest to wspólnota, która formuje chrześcijan do świadomego mi aktywnego przeżywania swojej wiary. Szczególnym elementem na stałe wpisanym w to dzieło są...
Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

W naszym seminarium jedną z działających grup jest wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i zasadniczo mają charakter modlitewny. Podczas ich trwania rozważamy Słowo Boże i dzielimy się tym w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu i...
Studenckie koło KSM

Studenckie koło KSM

Obecnie w seminarium funkcjonuje Kleryckie Koło Akademickie KSM na czele z ks. Robertem Śliwowskim – diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, asystentem KSM . Klerycy koła KSM-u uczestniczą w ważniejszych uroczystościach Stowarzyszenia, np. zjazdach diecezjalnych,...
Koła Żywego Różańca

Koła Żywego Różańca

Jedną z grup formacyjnych w Naszym Seminarium jest Koło Żywego Różańca, bardzo popularna w Polsce forma pobożności Maryjnej. Należy do niej ok. ¾ społeczności alumnów. Różaniec to tylko z pozoru modlitwa długa i nużąca, ale w rzeczywistości przynosząca wiele pożytku...