Hospicjium

Spotkanie z ludźmi chorymi i cierpiącymi przebywającymi w Hospicjum Świętego Ducha to jedna z wielu możliwych do podjęcia posług w charakterze wolontariusza. Takie spotkania uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka i ułatwiają zrozumienie człowieka w jego...

Dom Pomocy Społecznej

Posługa w Domu Pomocy Społecznej w Łomży polega na coniedzielnym odwiedzaniu mieszkanek tego domu, prowadzeniu porannej modlitwy, wygłoszeniu krótkiej katechezy i zaangażowanie „dziewczynek” w śpiew i zabawy taneczne. Drugim, ale nie mniej ważnym zadaniem jest posługa...

Dom Dziecka

Przez cały rok akademicki grupa kleryków naszego seminarium uczęszcza do pobliskiego „Domu Dziecka” w Łomży. Podczas tych spotkań pomagamy dzieciom i młodzieży w nauce szkolnej, wspólnie z nimi bawimy się, a także staramy się pomóc w rozwiązaniu ich problemów. Poprzez...
Caritas

Caritas

Posługa ta polega przede wszystkim na wyjściach na świetlicę Caritas. Takie wyjścia polegają na współobecności z dziećmi, które do tej świetlicy udają się po szkole. Przebywanie z dziećmi przybiera różnych charakter, gdyż może to być zarówno wspólna zabawa, jak też...