Diakonat A.D. 2020

W niecodziennych warunkach spowodowanych epidemią 16.05.2020r. w łomżyńskiej katedrze z rąk Biskupa Janusza Stepnowskiego pięciu kleryków WSD w Łomży przyjęło święcenia diakonatu. Naszym braciom z roku V towarzyszyła w tym ważnym momencie najbliższa rodzina. Jednak to co najważniejsze nie mogło się zmienić.

W dniu poprzedzającym święcenia kandydaci do święceń w seminaryjnej kaplicy uczestniczyli w obrzędzie Iuramentum. Kandydaci złożyli uroczyste wyznanie wiary, zobowiązali się do codziennej modlitwy brewiarzowej i zachowania celibatu.

W trakcie Mszy Świętej połączonej z obrzędem święceń akolici złożyli swoje przyrzeczenia wobec Ordynariusza Diecezji i zebranych wiernych. Podczas śpiewania Litanii do Wszystkich Świętych nowi diakoni padli na twarz.Później nastąpiło nałożenie rąk w milczeniu przez księdza biskupa oraz znak pokoju. Pasterz podawał również każdemu z wyświęconych księgę Ewangelii mówiąc: „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i wypełniaj to, czego będziesz nauczać.”

Na koniec Mszy nowi diakoni wyrazili swoją wdzięczność zebranym za wkład, który został wniesiony w dotychczasową formację. Po skończonej Mszy Św. ks. Biskup wręczył diakonom dokumenty święceń.

Diakonat to pierwszy stopień święceń kapłańskich. Diakon w czasie Mszy św. asystuje biskupowi lub kapłanowi, czyta Ewangelię, głosi homilię, może prowadzić pogrzeb, udzielać sakramentu chrztu św. Strój liturgiczny diakona to stuła założona na skos, dalmatyka wkładana na stułę i alba.

Królowo Apostołów- módl się za nami.