Dom Dziecka

Przez cały rok akademicki grupa kleryków naszego seminarium uczęszcza do pobliskiego „Domu Dziecka” w Łomży. Podczas tych spotkań pomagamy dzieciom i młodzieży w nauce szkolnej, wspólnie z nimi bawimy się, a także staramy się pomóc w rozwiązaniu ich problemów. Poprzez katechezę i rozmowy indywidualne przygotowujemy ich do sakramentu bierzmowania. Wspólnie z nami podopieczni ośrodka uczestniczą w niedzielnej Eucharystii w naszej łomżyńskiej katedrze. Spotkania z wychowawcami, jak i wychowankami ośrodka dostarczają nam nowych doświadczeń, które będziemy mogli wykorzystać w przyszłości w naszej przyszłej pracy duszpasterskiej.