Dzieło Wspierania Powołań Diecezji Łomżyńskiej

Celem Dzieła jest troska o powołania do kapłaństwa, zakonów i innych form życia konsekrowanego, duchowe towarzyszenie alumnom łomżyńskiego seminarium w drodze do sakramentu święceń, pogłębianie świadomości o ważności świętego posługiwania i o konieczności sakramentalnych szafarzy w Kościele.

glowne_wspieranie_powolan
Wszystko rozpoczęło się od wspólnego spotkania na auli Św. Jana Pawła II, gdzie zostali powitani nasi goście przez Księdza Rektora Jarosława Kotowskiego. Następnie alumni z roku pierwszego, drugiego i piątego przedstawili spektakl połączony z krótkim śpiewem ukazujący dzieje naszej wspólnoty, począwszy od jej założenia, represji wojennych oraz władz komunistycznych, a kończywszy na kanonizacji Świętego Jana Pawła II i filmu powołaniowego zrobionego przez naszych neoprezbiterów.

Najważniejszym punktem programu była Msza Święta, w której Ksiądz rektor Jarosław Kotowski wygłosił pokrzepiającą homilię i zachęcił do modlitwy o powołania.

Zwieńczeniem spotkania był wspólny obiad wraz z seminarzystami.

MODLITWA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O POWOŁANIA
Panie Jezu, który powołujesz tego kogo zechcesz, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą. Ty, który swoim słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który wsparłeś powołanych w trudnościach, pomóż przezwyciężyć nasze trudności młodzieży współczesnej.

A jeśli powołujesz któregoś z nas, aby poświęcić go w całości dla siebie, niech od samego początku Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu wzrastać i wytrwać aż do końca. I niech się tak stanie. Amen.