Dzieło Wspierania Powołań

Dzieło wspierania powołań diecezji łomżyńskiej, to grupa osób, które pochodzą głównie z tego obszaru i którym zależy na „nowych robotnikach” w winnicy Pańskiej. Osoby te przez wstąpienie do tego dzieła zobowiązują się do częstej modlitwy o powołania do kapłaństwa i różnych form życia konsekrowanego, a także do duchowego towarzyszenia tym, którzy już wybrali tę drogę i pragną służyć Bogu i drugiemu człowiekowi, czyli za alumnów łomżyńskiego seminarium. Często ofiarują one swoje modlitwy, cierpienia, trudy, a także ofiary materialne.

Wspólnota WSD również modli się za te osoby codziennie w modlitwach prywatnych, a raz w miesiącu w naszej kaplicy seminaryjnej sprawowana jest Msza Święta we wszystkich intencjach tych osób.

Dziękujemy wszystkim członkom tego dzieła za każdą waszą modlitwę, każde cierpienie i wszelką pomoc na rzecz powołanych naszej diecezji. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam za okazaną pomoc, a nasz wspólny patron święty Jan Paweł II niech wyprasza Wam potrzebne łaski przed obliczem naszego Ojca.

MODLITWA ŚWIĘTEGO PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Panie Jezu, któryś pewnego dnia powołał pierwszych uczniów,
aby ich uczynić rybakami ludzi, kieruj także i dziś
swoje pełne miłości wezwanie: „Pójdź i naśladuj mnie!”.
Daj młodym chłopcom i dziewczętom łaskę:
ofiarnie odpowiedzieć na Twój głos.
Umacniaj w apostolskich zamiarach naszego biskupa,
Kapłanów, osoby konsekrowane.
Daj wytrwałość naszym seminarzystom
i wszystkim, którzy wytrwale urzeczywistnią ideał życia
w pełni poświęconego Twojej służbie.
Obudź w nas gorliwość misyjną. Poślij Panie, robotników
na swoje żniwo i nie dozwól, aby ludzkość zbłądziła
ze względu na niedostatek pasterzy, misjonarzy,
osób poświęconych służbie Ewangelii.
Maryjo, Matko Kościoła, wzorze każdego powołania,
Pomagaj nam zawsze odpowiadać TAK Panu,
który wzywa nas do współpracy w Bożym planie zbawienia.

Amen

Wszelkie pytania oraz zapisy na rekolekcje powołaniowe są dostępne pod adresem e-mail: kolo.pow@gmail.com

Podziękowanie Rektora Wyższego Seminarium Duchownego

Deklaracja strona nr 1 Deklaracja strona nr 2