Gloriosa Trinita

W roku 2000 Jezus natchnął księdza Andrzeja Święcińskiego potrzebą realizacji zamierzenia mającego na celu odnowienie współczesnych rodzin i młodzieży. Z tego powodu ksiądz Andrzej razem z 12 świeckimi dokonał w formie prywatnej aktu konsekracji Bogu, w obecności śp. Ojca Flaviano Tabbia (Marzec 2001) – ich kierownika duchownego w tym czasie. Po czterech latach ta decyzja wydała swój owoc w postaci utworzenia Ruchu Gloriosa Trinità. Polskie ogniwo tego ruchu funkcjonuje od września 2004 r., przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Ruch Gloriosa Trinità jest wspólnotą wiernych, poświęconym Trójcy Świętej, która jest wzorem rodziny doskonałej. Rodzina, jako obraz Trójcy Świętej, jest miejscem uprzywilejowanym, w którym rodzi się i rozwija świętość. Chcemy inspirować się Trójcą Świętą zdążając ku zbawieniu i pociągając za sobą wszystkich braci, którzy przyłączą się do tego dzieła.

Gloriosa Trinità zwraca się do rodzin, młodzieży, kapłanów i sióstr zakonnych, do wszystkich, którzy pragną na nowo odkryć własne powołanie, własną tożsamość dzieci Bożych podążając drogą świętości prowadzącą ku odmianie życia, do głębokiego nawrócenia i do oczyszczenia duchowego. Członków Ruchu łączy pragnienie realizacji testamentu Chrystusa: ”Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu’ (Mk 16,15) Ludzie, którzy przyjęli duchowość Ruchu Gloriosa Trinità i chcieliby dalej podążać tą ścieżką, wstępują na drogę Stałej Formacji, która po trzech latach prowadzi do Konsekracji w formie prywatnej dla Ruchu Gloriosa Trinità. Uczestnicy ścieżki konsekracyjnej w trakcie pierwszego roku spotykają się w Atelie’r Abba, w trakcie drugiego roku w Atelie’r Shema, w trakcie trzeciego roku w Atelie’r Ruah. W czasie trwania stałej formacji reguła życia zostaje utrwalona, co pomaga uczestnikom ”oblec pełną zbroję Bożą”, co pozwala im ”walczyć w dobrych zawodach o wiarę” i ”uzasadnić tę nadzieję, która w was jest”. Po trzech latach przygotowań kończących się prywatną konsekracją Jezusowi i przyjęciem duchowości Ruchu Gloriosa Trinità jako drogi życia. Prywatna konsekracja jest wyrazem chęci ofiarowania swojego czasu i modlitwy Jezusowi dla celów Ruchu, przy zachowaniu swojego powołania do życia rodzinnego i zawodowego jako priorytetu.

Seminaryjna grupa ruchu Gloriosa Trinità liczy 6 osób. Raz w miesiącu grupa uczestniczy w czwartkowej Adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z konferencją w par. pw. Miłosierdzia w Łomży razem z tamtejszym oddziałem ruchu. Raz w roku grupa bierze udział w siedmiotygodniowym „Seminarium Odnowy Wiary w Trójcy Świętej” kończącym się tzw. „Chrztem w Duchu Świętym”. Do tego dochodzą liczne spotkania integracyjno-formacyjne w naszym Seminarium Duchownym. Jesteśmy także zaangażowani w działalność całego Ruchu Gloriosa Trinità, ściśle współpracując z parafią Miłosierdzia Bożego w Łomży.