Wyższe Seminarium Duchowne
im. Papieża Jana Pawła II w Łomży

Historia

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży zostało utworzone w 1919 r. przez Biskupa R. Jałbrzykowskiego na mocy upoważnienia Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie Abpa Achille Ratti, przyszłego Papieża Piusa XI, dla części polskiej Diecezji sejneńskiej.

Po utworzeniu Diecezji łomżyńskiej ze stolicą w Łomży 28.10.1925 r. stało się Seminarium Duchownym Diecezji łomżyńskiej. Początkowo mieściło się w wynajętym gmachu (róg ul. Dwornej i ul. Giełczyńskiej). W 1923 r. została kupiona nieruchomość wraz z budynkami przy Pl. Sienkiewicza 1 (obecnie Pl. Papieża Jana Pawła II nr 1), które w latach następnych przebudowano i przystosowano dla potrzeb Seminarium. W latach 1967-1975 przeprowadzono generalny remont obecnego starego gmachu seminaryjnego.

W 1981 r. podjęto prace związane z powiększeniem Seminarium, które ukończono w 1994 r. Na dziedzińcu seminaryjnym dnia 5 czerwca 1991 r. miało miejsce spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z profesorami i alumnami naszego seminarium. Na pamiątkę tamtego wiekopomnego spotkania wzniesiono pomnik Jan Pawła II projektu prof. Gustawa Zemły.

Dnia 13 października 2005 roku Biskup Stanisław Stefanek TChr nadał Wyższemu Seminarium Duchownemu w Łomży imię Jana Pawła II.

Rektorzy Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży

1. Ks. Henryk Betto 1919-1944
2. Ks. Józef Perkowski 1945-1966
3. Ks. Mikołaj Sasinowski 1967-1970
4. Ks. Tadeusz Zawistowski 1970-1973
5. Ks. Zdzisław Garbowski 1973-1974
6. Ks. Włodzimierz Wielgat 1975-1982
7. Bp Edward Samsel 1982-1983
8. Ks. Antoni Boszko 1983-1991
9. Ks. Andrzej Miałchowski 1991-2006
10. Ks. Wojciech Nowacki 2006-2012
11. Ks. Jarosław Kotowski 2012-2020

12. Ks. Robert Bączek 2020 – do dziś