Hospicjium

Spotkanie z ludźmi chorymi i cierpiącymi przebywającymi w Hospicjum Świętego Ducha to jedna z wielu możliwych do podjęcia posług w charakterze wolontariusza. Takie spotkania uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka i ułatwiają zrozumienie człowieka w jego zmaganiach z chorobą. Ważna jest też modlitwa o którą proszą pacjenci i którą staramy się wspierać indywidualnie jak i wspólnotowo.