Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

inauguracja3_2015

O godz. 10:00 w kaplicy seminaryjnej rozpoczęła się uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp Janusza Stepnowskiego, w której udział wzięli licznie zgromadzeni księża oraz goście.
Wśród przybyłych na uroczystość byli m. in.: przedstawiciele władz miejskich, służb mundurowych i zaprzyjaźnionych uczelni wyższych i seminariów duchownych. W wygłoszonej homilii ks. Biskup zwrócił uwagę na powołanie człowieka, a w szczególności kapłana który ma stać się przede wszystkim specjalistą od modlitwy. Po Mszy Św. wszyscy udali się na Aulę Jana Pawła II na kolejną część inauguracji.
Słowa powitania do zebranych gości skierował Jego Magnificencja Rektor WSD w Łomży ks. dr Jarosław Kotowski.
Następnie wicerektor ks. dr Zbigniew Skuza podsumował ubiegły rok akademicki po czym wprowadzenie wygłosił Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik.
Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja 6 kandydatów na rok pierwszy, którzy zostali oficjalnie włączeni w poczet alumnów Wyższego Seminarium Duchownego i studentów UKSW w Warszawie.

Nowi alumni I roku to:

  • Patryk Banach z par. Mały Płock,
  • Sebastian Górski z par. Bożego Ciała w Łomży,
  • Kacper Maliszewski z par. Brok,
  • Adam Ryszard Pietrzak z par. Brańszczyk,
  • Hubert Prusinowski z par. św. Wojciecha w Wyszkowie,
  • Przemysław Sasinowski z par. Stary Skarżyn.

Po złożeniu przyrzeczenia, ks. bp Janusz Stepnowski wręczył indeksy każdemu z alumnów.
Następnie wykład inauguracyjny nt. “Między nauką a religią: magia w starożytności.” wygłosił ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk.
W czasie uroczystości na ręce ordynariusza naszej diecezji przedstawiciele stowarzyszenie Civitas Christiana złożyli pośmiertne odznaczenie za wybitne zasługi w krzewieniu patriotymu dla ś.p. ks. bp. Tadeusza Zawistowskiego. Na koniec oficjalnej części ks. bp Janusz dokonał uroczystego błogosławieństwa, po którym wszyscy udali się na posiłek w seminaryjnym refektarzu.
Wszystkich alumnów oraz wykładowców wspierajmy modlitwą w nowym roku formacyjnym i akademickim.

inauguracja4_2015

Al. Hubert Prusinowski