Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

O godz. 10:00 w kaplicy seminaryjnej rozpoczęła się uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp Janusza Stepnowskiego, w której udział wzięli licznie zgromadzeni księża oraz goście. Wśród przybyłych na uroczystość byli m. in.: przedstawiciele władz miejskich, służb mundurowych i zaprzyjaźnionych uczelni wyższych i seminariów duchownych. Homilię wygłosił Ksiądz Biskup. Po Mszy Św. wszyscy udali się na Aulę Jana Pawła II na kolejną część inauguracji.

Słowa powitania do zebranych gości skierował Jego Magnificencja Rektor WSD w Łomży ks. dr Jarosław Kotowski. Następnie wicerektor ks. dr Zbigniew Skuza podsumował ubiegły rok akademicki.

Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja 7 kandydatów na rok pierwszy, którzy zostali oficjalnie włączeni w poczet alumnów Wyższego Seminarium Duchownego i studentów UKSW w Warszawie. Po złożeniu przyrzeczenia, ks. bp Janusz Stepnowski wręczył indeksy każdemu z alumnów.

Swoje słowo skierowali do zebranych także Przedstawiciel Wydziału Teologicznego UKSW oraz Dziekan Alumnów. Następnie wykład inauguracyjny pt. ,,Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją  w świecie” wygłosił ks. dr Tomasz Atłas, Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Całość uroczystości miała swój wyjątkowy charakter m.in. dzięki chórowi seminaryjnemu pod opieką ks. Kazimierza Ostrowskiego. W dzień inauguracji mogliśmy usłyszeć np. Gaudeamus igitur.

Wszystkich alumnów oraz wykładowców wspierajmy modlitwą w nowym roku formacyjnym i akademickim.