Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Tradycją lat ubiegłych w kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową 16.10 2020 r. w gmachu WSD w Łomży odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. O godz. 10.00 zebraliśmy się wspólnie na Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił ks. bp dr Janusz Stepnowski- Biskup Łomżyński. Bezpośrednio po Eucharystii na auli Jana Pawła II zebranych powitał Rektor WSD ks. kan. dr Robert Bączek. Sprawozdanie za ubiegły rok formacji przedstawił ks. dr Michał Cherubin- prefekt seminarium. Wyczekiwanym, zwłaszcza przez kandydatów na pierwszy rok studiów w łomżyńskim seminarium, momentem były ich przyrzeczenia i wręczenie indeksów. Wykład inauguracyjny pt.: ,,Prawda jako fundament formacji” poprowadził ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik- dziekan wydziału teologicznego UKSW.

Zainaugurowany kolejny rok formacji miał także swój ,,duchowy początek” w ostatnich dniach września, kiedy przeżywaliśmy rekolekcje wstępne prowadzone przez o. Krzysztofa Wonsa. Był to szczególny czas medytacji nad Słowem Bożym. Na ich zakończenie siedmiu alumnów roku piątego przed Pasterzem diecezji wyraziło chęć przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, stając się kandydatami do tych święceń.

Matko Powołań Kapłańskich- módl się za nami!