Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 (zdjęcia)

W dniu 14.10.2022r. w gmachu WSD w Łomży odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. O godz. 10.00 zebraliśmy się wspólnie na Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy. Przewodniczył jej ks. bp dr Tadeusz Bronakowski, natomiast homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski. Bezpośrednio po Eucharystii na auli Jana Pawła II zebranych powitał Rektor WSD ks. kan. dr Robert Bączek. Sprawozdanie za poprzedni rok 2021/2022 formacji przedstawił Wicerektor WSD ks. prał. dr Zbigniew Skuza. Wyczekiwanym momentem, zwłaszcza przez kandydatów na pierwszy rok studiów w łomżyńskim seminarium, były ich przyrzeczenia i wręczenie indeksów. Wręczenia dokonał J.E. ks. bp dr Tadeusz Bronakowski oraz ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik – Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Wykład inauguracyjny pt.: ,,Powołanie – dar i zadanie na przykładzie Mojżesza” wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, wykładowca UKSW. Na rozpoczynający się rok J.E. ks. bp dr Tadeusz Bronakowski skierował do alumnów swoje słowo i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Całą uroczystość uświetnił chór seminaryjny pod kierownictwem ks. kan. Kazimierza Ostrowskiego.

Zainaugurowany kolejny rok formacji miał także swój duchowy początek, w ostatnich dniach września, kiedy przeżywaliśmy rekolekcje wstępne prowadzone przez ks. kan. dr Pawła Tarasiewicza, ojca duchownego z WSD w Ełku. W tym szczególnym czasie na nowo poznaliśmy jak ważna dla przyszłych kapłanów jest medytacja Słowa Bożego oraz modlitwa zawierzenia Bogu i Maryi. Rekolekcjonista podzielił się z nami  świadectwem i dowodem na istnienie Boga. Wzmocnieni rozważaniami ufamy, że Chrystus przymnoży nam wiary oraz uzdolni do dawania daru z siebie tym, którzy tego będą potrzebowali w przyszłości. Po rekolekcjach trzech alumnów roku piątego przed pasterzem diecezji J.E. ks. bp J. Stepnowskim wyraziło chęć przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, stając się kandydatami do tych święceń.

Matko Powołań Kapłańskich- módl się za nami!