Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Podobnie jak w latach ubiegłych w kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową 16.10 2021 r. w gmachu WSD w Łomży odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. O godz. 10.00 zebraliśmy się wspólnie na Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił ks. bp dr Janusz Stepnowski- Biskup Łomżyński. Bezpośrednio po Eucharystii na auli Jana Pawła II zebranych powitał Rektor WSD ks. kan. dr Robert Bączek. Sprawozdanie za poprzedni rok 2020/2021 formacji przedstawił Wicerektor WSD ks. prał. dr Zbigniew Skuza.

Wyczekiwanym, zwłaszcza przez kandydatów na pierwszy rok studiów w łomżyńskim seminarium, momentem były ich przyrzeczenia i wręczenie indeksów. Wręczenia dokonał J.E. ks. bp J. Stepnowski oraz ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik- Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Wykład inauguracyjny pt.: ,,Świętość w Adhortacji Apostolskiej Gaudete” wygłosił ks. Prof.dr hab. Stanisław Urbański, wykładowca UKSW. Na rozpoczynający się rok J.E. ks. bp Janusz Stepnowski skierował do alumnów swoje słowo i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Całą uroczystość uświetnił chór seminaryjny pod kierownictwem ks. kan. Kazimierza Ostrowskiego.

Zainaugurowany kolejny rok formacji miał także swój ,,duchowy początek” w ostatnich dniach września, kiedy przeżywaliśmy rekolekcje wstępne prowadzone przez ks. prof. dra hab. Leszka Misiarczyka z WSD Płocku. Był to szczególny czas medytacji nad nauką Ewangeliusza z Pontu mistrza walki z wadami głównymi. Na ich zakończenie trzech alumnów roku piątego przed Pasterzem diecezji wyraziło chęć przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, stając się kandydatami do tych święceń.