Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

W dniu 16.10.2023r. w gmachu WSD w Łomży odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. O godz. 10.00 zebraliśmy się wspólnie na Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy. Przewodniczył jej ks. bp Janusz Stepnowski w koncelebrze z ks. bp dr Tadeuszem Bronakowskim i rektorem WSD ks. dr Robertem Bączkiem. Przed pasterzem naszej diecezji i wszsytkimi zebranymi, trzech alumnów roku piatego wyraziło chęć przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu.

Bezpośrednio po Eucharystii ks. rektor powitał wszystkich zebranych na auli Jana Pawła II. Wyczekiwanym momentem, zwłaszcza przez kandydatów na pierwszy rok studiów w łomżyńskim seminarium, były ich przyrzeczenia i wręczenie indeksów. Wręczenia dokonał J.E. ks. bp Janusz Stepnowski oraz ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik – Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Wykład inauguracyjny na temat apologii św. Tomasza z Akwinu wygłosił prof. UKSW dr hab. Michał Zembrzuski. Na rozpoczynający się rok J.E. ks. bp Janusz Stepnowski skierował do alumnów swoje słowo i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Całą uroczystość uświetnił chór seminaryjny pod kierownictwem ks. kan. Kazimierza Ostrowskiego.