IV SYMPOZJUM FUNDAMENTALNOTEOLOGICZNE „PHILOSOPHIA ANCILLA THEOLOGIAE”? O WZAJEMNYCH RELACJACH FILOZOFII I TEOLOGII

sympozjum

Serdecznie zapraszamy na Sympozjum Fundamentalnoteologiczne, które odbędzie się już w tą sobotę w naszym seminarium. Podajemy program sympozjum:

9.30. Modlitwa i Słowo Rektora – ks. prałat dr Jarosław Kotowski
9.40. Wprowadzenie – ks. dr Przemysław Artemiuk

SESJA PIERWSZA

9.50 „Co wspólnego mają Ateny z Jerozolimą?”, czyli filozofować, aby zrozumieć teologię…
– ks. dr Marcin Napadło Uniwersytet Szczeciński
10.25. „Św. Tomasz wiecznie żywy. Dlaczego dzisiaj warto sięgać do Doktora Anielskiego?”
– o. dr Michał Mrozek OP Instytut Tomistyczny Warszawa
11.00. Przerwa na kawę

SESJA DRUGA

11.30. „Dziedzictwo oświecenia – przekleństwo czy błogosławieństwo?”
– ks. dr hab. Krystian Kałuża Uniwersytet Opolski
12.05. „Wczesne chrześcijaństwo wobec religii pogańskiej. Konkurent i cichy sojusznik. Kilka myśli o relacjach chrześcijaństwa z religią dionizyjską” – dr Dariusz Karłowicz „Teologia Polityczna”
12.40. „Dlaczego teologii potrzebna jest filozofia?” – dyskusja podsumowująca – moderuje ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski UKSW Warszawa

13.20. Modlitwa na zakończenie