IV Sympozjum Fundamentalnoteologiczne

IMAG0134

Rozpoczęcie nastąpiło o 9:30 powitaniem wszystkich przybyłych gości: księży pracujących w instytucjach diecezjalnych, studentki Wydziały Studiów nad Rodziną UKSW i księży licencjuszy oraz całą społeczność seminaryjną z księżmi moderatorami i profesorami na czele. Szczególne słowa powitania zostały skierowane do przybyłych prelegentów. Jako pierwszy głos zabrał rektor WSD w Łomży ks. prałat dr. Jarosław Kotowski.

 

Wprowadzenie do pierwszej części sympozjum przedstawił ks. dr Przemysław Artemiuk, po którym to odbyły się wykłady poszczególnych prelegentów. Pierwszą prelekcję wygłosił ks. dr Marcin Napadło z Uniwersytetu Szczecińskiego na temat: “Co wspólnego mają Ateny z Jerozolimą?, czyli filozofować, aby zrozumieć teologię…”; wskazując na język filozoficzny, który stosowali Ojcowie Kościoła w pierwszych traktatach filozoficznych. Wykładowca podkreślił również jak ważną rolą w formacji seminaryjnej jest kurs filozofii, który buduje podwaliny pod dalsze wykłady.

 

Kolejny referat: „Św. Tomasz wiecznie żywy. Dlaczego dzisiaj warto sięgać do Doktora Anielskiego?” przedstawił o. Dr Michał Mrozek OP – z Instytutu Tomistycznego w Warszawie. Dominikanin cytując Summę Teologiczną, ukazywał że całe życie Akwinaty było przede wszystkim poszukiwaniami teologicznymi a filozofia była do tego nauką pomocniczą.

 

Po przerwie na kawę kontynuując rozważania o relacjach między naukami, do następnego referatu został zaproszony ks. dr hab. Krystian Kałuża zatytułowanego „Dziedzictwo oświecenia – przekleństwo czy błogosławieństwo”. Referujący podając przykłady współczesnych teologów ukazywał ich zależność od wielkich filozofów oświecenia.

 

Z powodu choroby nie przybył do nas dr Dariusz Karłowicz z Teologii Politycznej, który miał wygłosić referat zatytułowany :” Wczesne chrześcijaństwo wobec religii pogańskiej. Konkurent i cichy sojusznik. Kilka myśli o relacjach chrześcijaństwa z religią dionizyjską”

 

Nasze rozważania dopełniła dyskusja pod tytułem: „Dlaczego teologii potrzebna jest filozofia?” moderowana przez ks. prof. dr hab. Marka Skierkowskiego UKSW Warszawa, w którą włączyli się prelegenci oraz alumni naszego seminarium.

 

Sympozjum zostało podsumowane przez ks. rektora WSD w Łomży i wspólną modlitwą “Anioł Pański”.