„JEZUS W OCZACH CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW”- V SYMPOZJUM FUNDAMENTALNOTEOLOGICZNE

Rozpoczęcie nastąpiło o 9:30 następującą modlitwą:

O Najświętsza Dziewico Maryjo, której pobożne wstawiennictwo wyjednało niezliczonym umysłom, niewykształconym i nieumiejętnym przedziwny postęp w wiedzy i pobożności.

Ciebie obieramy za przewodniczkę i opiekunkę naszych nauk. Niechaj przez Twoją przyczynę, o Matko Dobrych Nauk, Duch Święty napełnia nasze dusze światłem i mocą, roztropnością i pokorą; niech nam da wolę prawą, zdolność, pamięć, dostateczną łatwość umysłu, zwłaszcza uległość serca, abyśmy we wszystkim mogli postępować według rad Bożej Mądrości.

Spraw, o Maryjo, abyśmy pod Twoją opieką, ufni nauce Kościoła mogli bezpiecznie, mężnie i wytrwale kroczyć po drodze prawdy i cnoty, tak, abyśmy doszli do poznania, ukochania i wiecznego posiadania, Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa. AMEN.

Później powitano wszystkich przybyłych gości: księży pracujących w instytucjach diecezjalnych oraz całą społeczność seminaryjną z księżmi moderatorami i profesorami na czele. Szczególne słowa powitania zostały skierowane do przybyłych prelegentów. Jako pierwszy głos zabrał rektor WSD w Łomży ks. prałat dr. Jarosław Kotowski.

 

Wprowadzenie do pierwszej części sympozjum przedstawił ks. dr Przemysław Artemiuk, po którym to odbyły się wykłady poszczególnych prelegentów:

skuzaPierwszą prelekcję wygłosił Ks. dr Zbigniew Skuza, biblista i wicerektor naszego seminarium. Przedstawił on referat zatytułowany: „Kim On jest? Droga stopniowego odkrywania osoby Jezusa: Mesjasza i Syna Bożego w Ewangelii według św. Marka”. Był to typowo egzegetyczny wykład, w którym zwróciliśmy uwagę na styl pisania Św. Marka oraz porównywaliśmy “świadków tekstu” i zestawialiśmy konkretne fragmenty do różnych rodzajów przekładów Biblijnych.

 

Następnie Drugi referat wygłosił Ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski, który jest kierownikiem katedryskierkowski chrystologii fundamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie i wykładowcą w naszym seminarium. Tytuł jego wystąpienia brzmiał: „Od heretyka do brata. Żydowskie spojrzenie na Jezusa w ciągu wieków”. Jak w tytule Ksiądz profesor ukazywał nam, że to spojrzenie na Jezusa przez żydów w przeciągu wieków po prostu się zmieniało. Z początku uważany był za heretyka, osobę przez którą naród Izraelski może zostać ukarany przez Stworzyciela (Gdyż Jezus nazywał siebie Bogiem!). Lecz wraz z upływem czasu stwierdzono, że Jezus jest przede wszystkim żydem- czyli bratem.

 

Po wysłuchaniu referatów rozpoczęliśmy dyskusję. Po wymianie zdań była przerwa na kawę

asd

Trzeci referat wygłosił pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”. Pan Redaktor przedstawił referat zatytułowany „Narodziny wiary w Jezusa”. Pan redaktor rzucił tezę, że Jezus stworzył wiarę Kościoła. Niestety bardzo często jest ona wypierana we współczesnych dyskusjach. Wyodrębnione zostały dwa nurty. Pierwszy to: wiara Kościoła “uformowała” Jezusa, zaś drugi: Historyczny Jezus zapoczątkował to w co dziś wierzy Kościół. Wiara nie jest pewnym wypaczeniem przekazu Jezusowego lecz jego interpretacją.

 

 

 

Czwarty referat wyłożył ojciec dr Andrzej Bielat OP, dominikanin, duszpasterz i znawca twórczości Henryka

opSienkiewicza. Tytułem Ojca tematu był: „Czy Sienkiewicz bez Nazarejczyka ma sens? Apologie i psychomachie w twórczości polskiego noblisty”. Przedstawił nam, że Sienkiewicz ma głęboką treść teologiczną w “Trylogii” oraz “Quo vadis”, autor tych tytułów podejmuje się podświadomej apologii Chrześcijaństwa. Każde dzieło świadczy o głębokiej relacji z Bogiem. Sienkiewiczowskie doświadczenia życiowe wpływają na jego religijność.

 

Ta część sympozjum została również zamknięta dyskusją!

Po wszystkich referatach Ksiądz Rektor Wyższego Seminarium Duchownego zakończył spotkanie modlitwą “Anioł Pański”.