Kandydaci do Święceń diakonatu i prezbiteratu

kandydaci
Dnia 27 Września na uroczystej mszy świętej w naszej seminaryjnej kaplicy zostali przedstawieni Biskupowi Januszowi kandydaci do Święceń diakonatu.
Jest to bardzo wzniosły moment, w którym to nasi bracia robią konkretne kroki w drodze ku powołaniu kapłańskiemu, deklarując chęć posługi w Kościele. Ofiarujmy im nasze modlitwy. „Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które Zły ustawicznie zastawia na ich duszę. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość tych kleryków, bo Ty wszystko możesz”. Amen.