Kandydaci do Święceń diakonatu

Jest to bardzo wzniosły moment, w którym to nasi bracia robią konkretne kroki w drodze ku powołaniu kapłańskiemu, deklarując chęć posługi w Kościele.

Ofiarujmy im nasze modlitwy.

„Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy Mariuszowi Chorchosowi, Sylwestrowi Godlewskiemu, Marianowi Grochowskiemu, Mateuszowi Juchno, Albertowi Lubak, Markowi Muzyk, Kamilowi Nowak, Adamowi Płońskiemu, Mateuszowi Płotczykowi, Krystianowi Urbanek wszędzie i chroni go od zasadzek i sideł diabelskich, które Zły ustawicznie zastawia na jego duszę. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość tego kapłana, bo Ty wszystko możesz”. Amen.