Wyższe Seminarium Duchowne
im. Papieża Jana Pawła II w Łomży

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Troszczymy się o dane osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) oraz Dekretem Konferencji Episkopatu Polski (Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z 13 marca 2018 roku).
 1. Administratorem danych osobowych jest
  Wyższe Seminarium Duchowne
  im. Papieża Jana Pawła II
  18-400 Łomża
  Pl. Papieża Jana Pawła II Nr 1
 2. Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez Administratora danych osobowych podmiotom kościelnym oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 3. Dane gromadzimy wyłącznie w celu działań statutowych Kościoła katolickiego.
 4. Udostępnianie danych wizerunkowych osób związane jest z relacjonowaniem wydarzeń w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.
 5. Stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 6. Kontaktując się z Serwisem zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, numer telefonu lub innych dobrowolnie podanych danych) w celu przekazania odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez Administratora danych osobowych.
 7. W przypadku prawnie uzasadnionego zgłoszenia wniosku o usunięcie Pani/Pana danych osobowych i/lub fotografii z Serwisu, dane usuniemy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku.
 8. Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 9. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 10. Jeżeli jest Pan/Pani użytkownikiem Serwisu posiada Pan/Pani następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do bycia zapomnianym na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych.
 1. Wszelkie zgłoszenia i informacje związane z ochroną danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych w Diecezji Łomżyńskiej: e-mail: kanclerz@diecezja.lomza.pl
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w sprawach regulowanych prawem świeckim) lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (w zakresie objętym prawem kanonicznym).