Koła Żywego Różańca

Jedną z grup formacyjnych w Naszym Seminarium jest Koło Żywego Różańca, bardzo popularna w Polsce forma pobożności Maryjnej. Należy do niej ok. ¾ społeczności alumnów.

Różaniec to tylko z pozoru modlitwa długa i nużąca, ale w rzeczywistości przynosząca wiele pożytku duchowego i wewnętrznego pokoju.

Jedna z Polskich lekkoatletek, Joanna Jóźwik – medalistka Mistrzostw Europy 2014 w Zurychu w biegu na 800 metrów, wypowiadając się na temat modlitwy różańcowej określiła, iż jest to dla niej sposób na walkę ze stresem i możliwość uspokojenia się przed każdym kolejnym startem.

Opisywana modlitwa w Seminarium przebiega według prostego schematu. Każdy z zainteresowanych alumnów w pierwszą sobotę miesiąca otrzymuje karteczkę z wypisana intencją oraz tajemnica, którą kontempluje przez kolejne trzydzieści dni w zakresie indywidualnym. Raz w miesiącu różaniec jest odmawiany wspólnie przez całą Różę w kaplicy seminaryjnej. Należy ponadto nadmienić ,iż sobota jest dniem którym wszyscy klerycy zanoszą swe błagania do Boga przez przyczynę Maryi w ramach modlitw wieczornych.

Wyżej wspomniane intencje mają dwojaką postać:

  1. stałe (np. za Papieża, Biskupów, czy w sprawach całego Kościoła Powszechnego),
  2. osobiste (podawane przez alumnów, dotyczące kwestii dla nich istotnych).

Zachęcamy wszystkich do odmawiania różańca, jako modlitwy w której przez Maryję zanosimy swe błagania do Jezusa. Matka Boża bowiem jest pośredniczką i orędowniczką ludzi potrzebujących pomocy, czego dała przykład podczas wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie Chrystus „objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (por. J 2, 1 – 11).