Koło abstynenckie

Seminaryjne Koło Abstynenckie zajmuje się propagowaniem życia w abstynencji, a w szczególności ukazaniem samej problematyki związanej z tematem nadużywania jakichkolwiek substancji uzależniających. Działania naszej grupy są wyznaczane przez hasło programu duszpasterskiego Apostolstwa Trzeźwości. Program ten stanowi rozwinięcie tez i wskazówek zawartych w przełomowym dokumencie „Wytyczne Episkopatu Polski dla kościelnej działalności trzeźwościowej”. Jako przygotowujący się do kapłaństwa, ale przede wszystkim jako chrześcijanie patrzymy na wychowanie do trzeźwości w szerszym kontekście. Dlatego w ostatnim czasie na spotkaniach podejmujemy tematykę „Rodzina szkołą trzeźwości”.

Jednym z zadań Seminaryjnego Koła Abstynenckiego jest przeprowadzanie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. W ramach tej inicjatywy głoszone są specjalne kazania, intencje modlitewne zaczerpnięte ze wskazań zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości, a także prowadzona jest specjalna adoracja Najświętszego Sakramentu, w której prosimy o trzeźwość narodu i przepraszamy za pijaństwo i alkoholizm. Alumni z tego koła uczestniczą w Diecezjalnej Pielgrzymce Apostolstwa Trzeźwości do Sanktuarium św. Antoniego w Ostrołęce. Kilku kleryków z naszego seminarium co roku wybiera się na pątniczy szlak z Pieszą Pielgrzymką w intencji Trzeźwości Narodu Diecezji Łomżyńskiej z Ostrołęki do Niepokalanowa. W październiku alumni przygotowują rozważania różańcowe o tematyce abstynenckiej. Część z nas bierze udział w Kursie duszpasterskim dla alumnów w Zakroczymiu. Członkowie Koła mają możliwość udziału w Łomżyńskim Forum Trzeźwościowym. 8. grudnia cała wspólnota seminaryjna bierze udział w dniu skupienia o tematyce abstynenckiej.
W codzienności seminaryjnej formacji, naszym głównym zadaniem i powinnością pozostaje modlitewna pamięć o osobach uzależnionych, współuzależnionych i tych, którzy wstąpili na drogę całkowitej abstynencji od alkoholu.
Duchowym opiekunem Seminaryjnego Koła Abstynenckiego jest J.E. ks. bp dr Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Honorowym członkiem naszej grupy jest ks. prał. Henryk Korża, wieloletni duszpasterz środowisk trzeźwościowych, znany w całej Polsce.