Koło misyjne

Działalność koła misyjnego obejmuje zarówno pomoc materialną dla terenów misyjnych jak i kształtowanie i poszerzenie świadomości misyjnej kleryków. Adopcję misyjną rozciągamy nad ubogimi kontynentu Afrykańskiego. Koło misyjne zaprasza także misjonarzy, którzy wrócili już z krajów misyjnych, którzy dzielą się spostrzeżeniami i swoimi doświadczeniami o życiu, pracy a przede wszystkim o Kościele tam działającym. Każdego miesiąca modli się za misjonarzy i w misyjnej intencji Papieskiej. Praktykowane są także adoracje misyjne.