Koło powołaniowe

    Koło powołaniowe Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży tworzą wszyscy alumni i moderatorzy. Przez cały rok wszyscy modlą się o nowe powołania do naszej wspólnoty, a także za tych, którzy modlą się za nas, kroczących drogą ku Chrystusowemu kapłaństwu. W każde wakacje modlimy się o odwagę dla młodych mężczyzn, aby nie bali się odpowiedzieć na wołanie: „PÓJDŹ ZA MNĄ!”, które kieruje do nich Chrystus, a które kiedyś skierował także do nas.

    Grupa kilku alumnów jest bardziej odpowiedzialna za przygotowanie i przebieg akcji powołaniowych organizowanych przez nasze Seminarium. Zespół ten czuwa nad zorganizowaniem takich akacji jak „Weekend w Seminarium”, czy rekolekcje powołaniowe, które odbywają się zazwyczaj w czasie ferii zimowych. Alumni z Koła otaczają troską wszystkich tych, którzy przyjeżdżają na takie spotkania, aby każdy poczuł się u nas jak najlepiej i wrócił tu już na dłuższy czas – 6 lat.