Lektorat i akolitat 2020

Lektor czyta Słowo Boże w czasie liturgii oraz może błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę i przewodniczyć nabożeństwom. Akolita rozdaje Ciało Chrystusa wiernym i puryfikuje naczynia liturgiczne. Jest to kolejny krok na drodze formacji seminaryjnej oraz ważne wydarzenie w życiu wspólnoty, gdyż Kościół powierza nam to co ma najcenniejszego- Boże Słowo i Boże Ciało. Dar ten otrzymali alumni WSD w Łomży 01. Marca 2020r. na porannej Mszy Świętej kończącej seminaryjne rekolekcje wielkopostne.

Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski w seminaryjnej kaplicy alumnom z roku III udzielił posługi lektoratu. Klerycy z roku IV otrzymali posługę akolitatu; natomiast kleryk Dariusz z roku V przyjął kandydaturę do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Nauki rekolekcyjne głosił ks. Grzegorz Lechowicz (Tarnów).

Przy tej szczególnej okazji pragniemy prosić o modlitwę za nowych lektorów i akolitów oraz za wszystkich, którzy przygotowują się do kapłaństwa w WSD w Łomży.