Lektorat i akolitat A.D. 2024

Wieczór Środy Popielcowej już tradycyjnie od wielu lat jest w naszej wspólnocie seminaryjnej wieczorem rozpoczynającym rekolekcje wielkopostne. Hymn do Ducha Świętego i pasterskie błogosławieństwo wprowadziły nas w ten święty czas ,,wychodzenia na pustynię”. Tegoroczne rekolekcje prowadził bp Artur Ważny, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Podczas tych dni przedstawione nam zostały „męskie postawy kleryka”. Konferencje oparte na Piśmie Świętym i modlitwa brewiarzowa były podstawą naszych medytacji oraz modlitw wewnętrznych. Każdy z nas mógł pozbierać w całość dotychczasowe doświadczenia i uporządkować je. Z pewnością to był bardzo dobry czas na rozpoczynający się okres liturgiczny Wielkiego Postu.

Poranna Msza Święta w I Niedzielę Wielkiego Postu tj. 18.02.2024 r. zakończyła rekolekcje. W Jej trakcie Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski udzielił braciom z roku III i IV odpowiednio posług lektoratu i akolitatu.

Lektor ma swego rodzaju obowiązek i pierwszeństwo w przekazywaniu wiernym Bożego Słowa w trakcie świętej liturgii, jak również poza nią. Jest także uprawniony do błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny, może przewodniczyć nabożeństwom.

Akolita natomiast jest wezwany do rozdzielania Ludowi Wiernemu Komunii Świętej. Może także wykonywać inne związane z Eucharystią czynności (puryfikacja, Komunia dla chorych, wystawienie Najświętszego Sakramentu).

Przy tej okazji prosimy o modlitwę za nasze seminarium. Szczególnie za tych, którym Kościół powierzył to co ma najcenniejszego- Boże Słowo i Boże Ciało.