Obłóczyny 2019

Jak co roku w dzień odpustu naszej kaplicy (09.11), której patronuje św. Stanisław Kostka alumni z roku trzeciego pożegnali się ze strojem świeckim, czego wymownym znakiem była tzw. obcinka krawatów. Miało to miejsce na auli im. Jana Pawła II w WSD w Łomży. Związane z tym przedstawienie przygotował rok IV. Spektakl był oparty na jednym z telewizyjnych programów.

Ważniejszym jednak momentem było przyjęcie stroju duchownego- sutanny, podczas Mszy Świętej, której przewodniczył J.E. ks. bp. Janusz, Stepnowski w naszej seminaryjnej kaplicy. Wzięły w niej udział także rodziny nowo obłóczonych kleryków. Biskup poświęcił sutanny i pobłogosławił noszących je od tego dnia kleryków.

Powodem do radości dla całej naszej wspólnoty był także obrzęd kandydatury do święceń, który przyjęli alumni V roku. W obecności wszystkich zebranych wyrazili oni tym samym chęć przystąpienia do święceń diakonatu i prezbiteratu. Po Mszy udaliśmy się na refektarz na wspólną kolację.

Przyjęcie sutanny i kandydatura do święceń to radosne wydarzenia w życiu kleryka i całej wspólnoty, ale także kolejny krok ku kapłaństwu. Dlatego módlmy się za tych, którzy ten krok uczynili, aby wiernie podążali za Jezusem Chrystusem.

Św. Stanisławie Kostko módl się za nami!