Obłóczyny alumnów roku III A. D. 2023

W sobotę 11.11.2023r. czterech alumnów z roku trzeciego pożegnali się ze strojem świeckim, czego wymownym znakiem była tzw. obcinka krawatów. Miało to miejsce na auli im. Jana Pawła II w WSD w Łomży. Humorystyczny spektakl z tym związany, który wprowadził nieco luźniejszą atmosferę przygotował rok IV.

Ważniejszym jednak momentem było przyjęcie stroju duchownego – sutanny. Miało to miejsce podczas Mszy Świętej, której przewodniczył J.E. ks. bp. Janusz Stepnowski w naszej seminaryjnej kaplicy. W koncelebrze uczestniczył także ks. bp Tadeusz Bronakowski, rektor naszej uczelni ks. dr Robert Bączek, pozostałe władze WSD w Łomży i zaproszeni kapłani. Biskup łomżyński poświęcił sutanny i pobłogosławił nowo obłóczonych kleryków. Po Mszy Świętej, z rodzicami nowobłóczonych i ich najbliższą rodziną, udaliśmy się na refektarz na wspólną kolację.


Obłóczyny to radosne wydarzenie w życiu kleryka i całej wspólnoty seminaryjnej, ale także kolejny krok ku kapłaństwu. Dlatego módlmy się za tych, którzy ten krok uczynili, aby wiernie podążali za Jezusem Chrystusem.

GALERIA ZDJĘĆ >>>