Odnowa w Duchu Świętym

W naszym seminarium jedną z działających grup jest wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i zasadniczo mają charakter modlitewny. Podczas ich trwania rozważamy Słowo Boże i dzielimy się tym w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu i czego od nas oczekuje. Spotkaniu ze Słowem Bożym towarzyszy śpiew i spontaniczna modlitwa uwielbienia. Jesteśmy grupą, która stara się być wrażliwa na głos Ojca, który mówi w Kościele i przez Kościół. Spotkania służą temu, aby coraz bardziej odkrywać i pogłębiać swoją relację z Duchem Świętym, która ma służyć jeszcze większemu umiłowaniu Kościoła i pragnieniu jedności. W naszej wspólnocie bardzo ważne miejsce zajmuje Maryja, która uczy nas jak przyjmować dar Ducha i jak służyć sobie nawzajem tym, czym nas Bóg obdarzył.

Jako wspólnota mamy kontakt z diecezjalną Wspólnotą Odnowy w Duchu w Świętym. Bierzemy udział w rekolekcjach oraz spotkaniach modlitewnych odbywających się na terenie naszej diecezji. Ważnym wydarzeniem jest Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym, odbywające się zawsze w Częstochowie.

Jako przyszli kapłani pragniemy współpracować i być podatnymi na łaskę Ducha, który zmienia i odnawia wszystko. Doświadczenie odnowy życia w Duchu Świętym jest czymś, co kształtuje i wpływa na jakość naszego życia.