Ogólnopolska Konferencja ,,Młodzi, nie dajcie się zniewolić”

7 kwietnia br. 7 naszych alumnów uczestniczyło w Ogólnopolskiej Konferencji pt. ,,Młodzi, nie dajcie się zniewolić”, która odbyła się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy w współpracy z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Na początku wszyscy zebrani uczestniczyli w Eucharystii pod przewodnictwem ks. bp Tadeusza Bronakowskiego, biskupa pomocniczego diecezji łomżyńskiej i przewodniczącego ds. Apostolstwa Trzeźwości przy KEP. Piękną oprawę muzyczną i liturgiczną zapewnili studenci tejże uczelni. Kazanie wygłosił ks. dr Marek Dziewiecki, który pochylił się nad przypowieścią o Miłosiernym Ojcu. Wśród obecnych na Mszy św. byli m. in. Duszpasterze ds. Trzeźwości różnych diecezji, siostry zakonne i osoby konsekrowane, alumni Wyższych Seminariów Duchownych oraz studenci WSKSIM w Toruniu.

Następnym punktem spotkania były wystąpienia prelegentów. Pierwszym z nich był ks. dr Marek Dziewiecki, który odniósł się do tegorocznego hasła ,,Młodzi, nie dajcie się zniewolić”. Drugim był dr. hab. Krzysztof Wojcieszek, którego wykład dotyczył ,,Blasków i cieni ustawy o wychowaniu do trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Co powinno zmienić się w naszych ustawach?”. Jako ostatni głos zabrał o. dr Zdzisław Klafka CsSR, rektor WSKSiM w Toruniu, który omówił temat ,,Walka o trzeźwość a ocalenie godności człowieka”. Na zakończenie uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do dyskusji na temat omawianych tematów.

kl. Adam Pietrzak