Wyższe Seminarium Duchowne
im. Papieża Jana Pawła II w Łomży

Posługi i koła zainteresowań

Posługi

Hospicjium

Spotkanie z ludźmi chorymi i cierpiącymi przebywającymi w Hospicjum Świętego Ducha to jedna z wielu możliwych do...

Dom Pomocy Społecznej

Posługa w Domu Pomocy Społecznej w Łomży polega na coniedzielnym odwiedzaniu mieszkanek tego domu, prowadzeniu...

Dom Dziecka

Przez cały rok akademicki grupa kleryków naszego seminarium uczęszcza do pobliskiego „Domu Dziecka” w Łomży. Podczas...

Caritas

Caritas

Posługa ta polega przede wszystkim na wyjściach na świetlicę Caritas. Takie wyjścia polegają na współobecności z...

Koła zainteresowań

Zespół muzyczny

Zespół seminaryjny 8 Dzień Tygodnia, działający w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, to grupa kilku alumnów, którzy...

Sekcja pływacka

Nasze seminarium umożliwia rozwój umiejętności pływania. W ramach czasu wolnego pod okiem wykwalifikowanego...

Teatr seminaryjny

Wśród wielu inicjatyw, jakie podejmują klerycy WSD w Łomży, oprócz zwykłych studenckich obowiązków, od zawsze ma swoje...

Drużyna piłkarska

W drużynie piłkarskiej klerycy mogą poczuć się jak prawdziwi piłkarze. Dbając o zdrowie regularnie spotykają się na...

Koło powołaniowe

    Koło powołaniowe Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży tworzą wszyscy alumni i moderatorzy. Przez cały rok...

Koło misyjne

Działalność koła misyjnego obejmuje zarówno pomoc materialną dla terenów misyjnych jak i kształtowanie i poszerzenie...

Koło abstynenckie

Seminaryjne Koło Abstynenckie zajmuje się propagowaniem życia w abstynencji, a w szczególności ukazaniem samej...