Prezbiterat A.D. 2020

Sakrament święceń obejmuje trzy stopnie: święcenia diakonatu, święcenia prezbiteratu i święcenia biskupie. W tym roku na prezbiterów wyświęconych zostało czterech diakonów. Uroczysta Msza święta z udzieleniem święceń prezbiteratu odbyła się w łomżyńskiej katedrze w ostatnią sobotę maja. Przewodniczył jej Pasterz diecezji- Bp. Janusz Stepnowski.

Po homilii wybrani na urząd kapłanów wyrazili gotowość przyjęcia obowiązków wynikających ze święceń i złożyli przyrzeczenia czci i posłuszeństwa. Następnie wierni polecając Bogu kandydatów śpiewali litanię do Wszystkich Świętych. Zaś kandydaci na znak największego uniżenia przed Bogiem padli na twarz. Po litanii do Wszystkich Świętych nastąpił istotny moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną Ksiądz Biskup wyświęcił nowych kapłanów, których nazywa się neoprezbiterami.

Dzień święceń kapłańskich jak zawsze poprzedziło wieczorne nabożeństwo w kaplicy seminaryjnej- Iuramentum, podczas którego wybrani diakoni złożyli swoje wyznanie wiary i ponowili przyrzeczenia związane z celibatem i obowiązkami osoby duchownej.

Wychowawczyni powołań kapłańskich- wspomagaj nas nieustannie!