Propedeutyk 2019. Rekolekcje wstępne.

Nasze przygotowanie do rozpoczęcia formacji seminaryjnej, czyli okres propedeutyczny rozpoczęliśmy 2 września 2019r.  Pierwsze dni spędziliśmy w seminarium gdzie poznawaliśmy historię naszego nowego domu. Prefekt, ks. Michał Cherubin wprowadził nas w zasady świata seminaryjnego razem z naszym formariuszem Przemysławem Sasinowskim. Zwiedziliśmy Muzeum Diecezjalne, po którym oprowadzał nas dyrektor ks. Tomasz Grabowski. Na jednym ze spacerów odwiedziliśmy Katedrę św. Michała Archanioła, o której opowiedział nam ojciec duchowny ks. Adam Filipowicz. Po wprowadzeniu nas w historię lokalną, udaliśmy się do Ostrożnego. W tamtejszym domu rekolekcyjnym postawiliśmy na modlitwę, pracę i integrację. Podczas pobytu mieliśmy wielu gości. Byli to nasi profesorowie, którzy przygotowali bardzo ciekawe wykłady. Nasz wicerektor ks. Zbigniew Skuza mówił nam o jedynej księdze czytanej w obecności autora- Piśmie Świętym. Ks. Paweł Nocko opowiedział o liturgii – ”Tak jak ryba żyje w wodzie, tak ksiądz żyje w liturgii” . Braliśmy udział w warsztatach psychologicznych dotyczących uczuć, prowadzonych przez małżeństwo Joannę i Norberta Dawidczyk. Przez trzy dni dowiedzieliśmy się wiele o nas samych, nauczyliśmy się nazywać nasze uczucia i otworzyliśmy się przed braćmi z roku. To był solidny fundament pod budowanie naszej wspólnoty rocznikowej.
Następnym etapem naszej drogi przygotowawczej był wyjazd do klasztoru Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Studzienicznej. Piękno przyrody, okoliczności i cisza tworzyły wyjątkową atmosferę modlitwy. Naszym głównym zadaniem była pomoc siostrom w uprzątnięciu lasu. To doświadczenie nauczyło nas współpracy. W tym zajęciu pomagały nam podopieczne Domu Pomocy Społecznej. Było to dla nas bardzo miłym zaskoczeniem i uczyło wrażliwości oraz patrzenia z miłością na drugiego człowieka. Po pracy wyruszaliśmy na wodne wyprawy. Znowu mogliśmy podziwiać piękno natury stworzonej przez Boga, a wszystko co działo się podczas nich zapisywało się w naszej pamięci jako cudowne wspomnienia.
Po powrocie do Łomży braliśmy udział w trzydniowych rekolekcjach ewangelizacyjnych „Nowe Życie” prowadzonych przez wspólnotę Theoforos.
Na chwilę przed rozpoczęciem roku akademickiego pojechaliśmy do Ośrodka szkolno-wychowawczego „Cordis” w Augustowie. Odbyliśmy tam warsztaty z komunikacji z ks. Michałem Cherubinem, a ks. Adam Filipowicz uświadomił nam, że „jesteśmy uczniami w szkole Chrystusa”. Od samego początku złapaliśmy dobry kontakt z podopiecznymi. To naturalne, że wybór naszej drogi był dla nich interesujący, bo przecież nie byliśmy wiele starsi od nich, a myślimy o kapłaństwie. To był dobry grunt pod rozmowy. Spędzaliśmy razem dużo czasu grając w piłkę, a nawet zrobiliśmy wspólną adorację Najświętszego Sakramentu. Naszym stałym, wspólnym punktem programu była Eucharystia
23 września odbywały się w seminarium rekolekcje charyzmatyczne dla kleryków i księży prowadzone przez o. Antonello Cadeddu. To był bardzo owocny czas, który przebiegał pod znakiem jedności. „My kapłani mamy być ekspertami od uzdrowienia wewnętrznego”- mówił o. Antonello. Głosił, że podstawą życia duchowego jest postawienie Boga w centrum, uporządkowanie priorytetów, i że my, biorąc przykład miłości trynitarnej jaki daje nam Trójca Święta, możemy sprawić by Ona żyła pośród nas.
Wszystkich czytających powyższy artykuł prosimy o modlitwę za nasz rocznik i całą wspólnotę seminaryjną. Szczególnie zaś o modlitwę za kandydatów do święceń.